лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Математичне програмування

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

,
Результати розрахунків відбиває таблиця:

Дохід

Оптимальний
розв’язок

 

0

 

 

 

0

0

1

 

 

 

2

0

2

 

 

8

0

3

 

9

3

4

12

2 або 4

Розрахунки виконуються так. Нехай потрібно знайти . Обчислюємо
.
Отже,
,
,
.
Зауважимо, що , оскільки для третього підприємства не існує проекту з інвестиціями в 1 млн грн. Значення  беремо з попередньої таблиці. Далі маємо:
.
Етап 2.

за умов
, .
Результати розрахунків подаємо таблицею:

Дохід

Оптимальний
розв’язок

0

0

 

 

 

 

0

0

1

4

4

 

 

 

4

1

2

8

6

6

 

 

8

0

3

9

12

8

8

 

12

1

4

12

13

14

10

 

14

2

Етап 1.

за умов
, .
Виконуємо розрахунки лише для х1 = 4, подаючи їх у вигляді таблиці:

Дохід

Оптимальний
розв’язок

4

 

15

1

Знайдемо оптимальний план. Із таблиці першого кроку випливає, що , тобто для першого підприємства реалізується другий проект, який використовує 1 млн грн. інвестицій з ефективністю 3 млн грн. Отже, для другого, третього і четвертого підприємств залишається 4 – 1 = 3 млн грн. інвестицій. Із таблиці другого кроку
маємо, що за умов х2 = 3 максимальний ефект настає в разі реалізації для другого підприємства першого проекту (k2 = 1), ефективність становить 4 млн грн. Отже, х3 = 3 – 1 = 2, тобто для третього і четвертого підприємств слід використати 2 млн грн. інвестицій. Із таблиці третього кроку за умов х3 = 2 маємо, що k3 = 0. Отже, х4 = 2, а йому відповідають капітальні вкладення k4 = 2, ефективність яких 8 млн грн. Остаточно маємо: ефективність 4 млн грн. інвестицій становить 3 + 4 + 8 = 15 (млн грн.).


Задача 6.24.

Підприємство розробляє стратегію поповнення запасів деякої продукції для заданого періоду часу, який складається з N етапів (підперіодів). Для кожного з них відомий розмір попиту, причому він не є однаковим для всіх етапів. Щоб задовольнити попит, підприємство може придбати необхідну кількість продукції, замовивши її у виробника, або виготовити її самостійно. Передбачається, що запаси поповнюються миттєво, запізнення поставки та дефіцит неприпустимі. Залежно від ринкової кон’юнктури підприємству може бути вигідно створювати запаси продукції для задоволення попиту в майбутні періоди часу, що пов’язано, проте, з додатковими витратами на зберігання запасів.
Розробити програму управління запасами підприємства, тобто визначити обсяги замовлення й період його розміщення, щоб загальні витрати на постачання та зберігання продукції були мінімальними, а попит задовольнявся повністю й своєчасно.
Дані задачі вміщено в таблиці:

Період часу
(квартал року)

Попит
на продукцію,
тис. од.

Витрати
на розміщення
замовлення,
тис. грн.

Витрати
на зберігання,
тис. грн.

1

4

7

2

2

5

8

3

3

3

6

1

4

2

9

0

Відомо, що на початку планового періоду запас становить 2 тис. од., а під час купівлі продукції діє система оптових знижок. Витрати на придбання 1 тис. од. продукції становлять 15 тис. грн., а коли розмір замовлення перевищує 3 тис. од., витрати знижуються на 12% і становлять 12 тис. грн.
Нехай  — кількість етапів планового періоду. Тоді для і-го етапу застосуємо такі позначення: хі — запас продукції на початок етапу; yi — обсяг замовленої продукції (розмір замовлення); hi — витрати на зберігання 1 тис. од. продукції запасу; kі — витрати на розміщення замовлення;  — попит на продукцію; Ciyi — витрати, що пов’язані із купівлею (виробництвом) продукції yi.
Визначимо f(xiyi) як мінімальні витрати на етапах , якщо рівень запасів хі.
Рекурентні залежності, що відповідають схемі зворотного прогону, набирають вигляду:

за умов
.
Для N-го етапу маємо:

за умов
.

за умов
Розглянемо покроковий розрахунок оптимальної стратегії управління запасами.
Етап 4. Маємо

за умов
.
Можливі варіанти розв’язків ілюструє таблиця:

Оптимальний
розв’язок

0

 

 

39

2

1

 

 

24

1

2

 

0

0


Етап 3. Маємо

за умов
.
Результати розрахунків подамо у вигляді таблиці:

Подпись: 206

Доходи

Оптимальний
розв’язок

0

 

 

 

 

 

66

5

1

 

 

 

 

 

 

55

4

2

 

 

 

 

 

53

3

3

 

 

 

 

 

39

2

4

 

 

 

 

 

25

1

5

 

 

 

 

 

5

0

  


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.