лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Математичне програмування

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

З огляду на особливу структуру цієї задачі, зокрема її «транспортний» характер та рівність правих частин обмежень, для розв’язування можна застосувати ефективніший алгоритм, ніж для звичайної задачі цілочислового програмування з бульовими змінними. Пропонуємо читачеві ознайомитися з такими алгоритмами самостійно [9; 38].
6.1.5. Приклади та завдання для самостійної роботи


Задача 6.7.

Методом Гоморі розв’язати задачу цілочислового програмування.


1. ,

2. ,

3. ,

4. ,

5. ,

6.

7. ,

8. ,

9. ,

10. ,

11. ,

12. ,

13. ,

14. ,

15. ,

16. ,

17. ,

18. ,

19. ,

20. ,

 

Задача 6.8.

Згідно з умовно-оптимальним планом задачі цілочислового програмування побудувати допоміжне обмеження Гоморі і приєднати його до останньої симплексної таблиці. Знайти цілочислові розв’язки задачі або довести, що вони не існують.


1.

Базис

Сбаз.

–3

–4

0

0

0

0

7/11

5/11

9/11

0

0

1

0

10/11

2/11

3/11

1

0

0

0

3/11

15/11

–4/11

0

1

0

0

3

4

0

0

0

2.

Базис

Сбаз.

5

10

2

0

0

2

1/6

0

0

1

–7/3

5/6

5

1/2

1

0

0

–1/6

–2/3

10

5/6

0

1

0

2/3

1/3

67/6

0

0

0

7/6

5/3

3.

Базис

Сбаз.

0

–4

0

–3

0

–3

13/7

0

–2/7

–1

1

–6/7

0

4/7

1

8/7

2

0

3/7

–39/7

0

34/7

3

0

18/7

Задача 6.9.

Методом «віток і меж» розв’язати задачу цілочислового програмування


1. ,

2. ,

3. ,

4. ,

5. ,

6. ,

Задача 6.10.

Побудувати модель задачі розподілу капіталовкладень, які можуть спрямовуватися на втілення чотирьох проектів протягом трьох послідовних років.
Очікувані розміри прибутку від реалізації кожного проекту та розподіл необхідних капіталовкладень, млн грн., за роками відбиває таблиця:


Проект

Розподіл
капіталовкладень за роками

Прибуток

1-м

2-м

3-м

1

6

2

8

40

2

5

7

6

50

3

4

6

9

45

4

8

3

7

52

Максимальний обсяг
капіталовкладень

20

25

18

Передбачається, що кожний затверджений проект має бути реалізовано за трирічний період. Вибрати сукупність проектів, яка забезпечить отримання максимального сумарного при­бутку.
? Вказівка. Для побудови моделі задачі користуватися бульовими змінними.


Задача 6.11.

Побудувати модель задачі планування виробничої лінії, що охоплює виконання шести операцій для виготовлення двох різних виробів на одному верстаті. Послідовність і тривалість операцій відбиває рисунок. Строки виготовлення виробів А і В становлять відповідно 58 і 46 днів.

? Зауваження. У кожний момент часу на верстаті може виконуватися лише одна операція.


Задача 6.11.

Побудувати модель задачі цілочислового програмування для вибору варіанта розміщення чотирьох різних видів технологічного устаткування на двох виробничих дільницях цеху. Витрати на підготовку та встановлення устаткування відбиває таблиця:

Дільниця

Витрати на встановлення устаткування

Витрати
на підготовку

1

2

3

4

1

4

2

7

9

10

2

6

5

3

6

14

Визначити такий порядок розміщення устаткування на дільницях, за якого сумарні витрати на його встановлення та підготовку є мінімальними.


Задача 6.11.

Розв’язати задачу оптимального розкрою двох заготівок завдовжки 15 і 12 м на деталі трьох типів завдовжки 3, 4 і 2 м. Відомо, що запас заготівок становить відповідно 100 і 80 одиниць, а попит на деталі — 30, 20, 15 одиниць.
Знайти план оптимального розкрою заготівок за двома варіантами:
1) мінімізації відходів від розкрою;
2) максимізації комплектів, до яких деталі входять відповідно в кількості 4, 2 і 3.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.