лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Математичне програмування

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

В. В. ВІТЛІНСЬКИЙ

С. І. НАКОНЕЧНИЙ
Т. О. ТЕРЕЩЕНКО

 

 

МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ 2001

 

Рецензенти:

Н. І. Костіна, д-р техн. наук, проф. (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)
О. П. Суслов, д-р екон. наук, проф. (НДЕІ М-ва екон. України)
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-160 від 20.02.01

Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О.
В 54          Математичне програмування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 248 с.
ISBN 966–574–263–9
У навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні та інструментальні аспекти математичного програмування згідно з програмою цього курсу для студентів-бакалаврів усіх спеціальностей з напрямку «Економіка і підприємництво». Особлива увага приділяється сутності та постановці економічних задач. Наводиться низка практичних задач, які розглядаються від концептуальної постановки до аналізу здобутих результатів.
Пропонуються лінійні, нелінійні, динамічні та стохастичні математичні моделі з їх численними застосуваннями для розв’язування оптимізаційних задач економічного змісту. До кожної теми подаються докладні теоретичні відомості, практичні приклади їх застосування, супроводжувані розгорнутими поясненнями, добірка типових задач економічного змісту для самостійного розв’язування та запитання для самоперевірки.
Посібником зможуть скористатись як студенти економічних вищих навчальних закладів і факультетів, так і наукові працівники й особи, котрі цікавляться економіко-математичними методами планування та управління.

ББК 22.18

Навчальне видання

Вітлінський Вальдемар Володимирович
Наконечний Степан Ількович
ТЕРЕЩЕНКО Тетяна Опанасівна

математичне програмування

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор Л. Бондаренко.  Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота.  Коректор І. Савлук
Верстка І. Пантюхової, Н. Коломієць, О. Іваненко

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.