лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічний ризик: ігрові моделі

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

В. В. Вітлінський, П. І. Верченко,
А. В. Сігал, Я. С. Наконечний

ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК: ІГРОВІ МОДЕЛІ

Навчальний посібник

 

За редакцією доктора економічних наук
професора В. В. Вітлінського

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ 2002
ББК 65в6                                                                 Розповсюджувати та тиражувати
В 54                                                        без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

 

Рецензенти:
Т. С. Клєбанова, д-р екон. наук, проф. (Харків. держ. екон. ун-т)
В. Л. Петренко, д-р екон. наук, проф. (Донец. нац. ун-т)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1342 від 21.09.01

 

Вітлінський В. В. та ін.
В 54Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Нако­нечний; За ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Вітлінського. — К.: КНЕУ, 2002. — 446 с.
ІSBN 966–574–318–Х
У навчальному посібнику розкривається сутність ризику у широкому спектрі задач, що виникають в економічній діяльності та підприємництві. Досліджуються способи та інструментарій вибору раціональної стратегії з множини альтернативних варіантів з урахуванням ризику.
Ризик трактується як об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія у діяльності суб’єктів господарювання. Він пов’язаний з подоланням невизначеності та конфлікту в ситуації оцінювання, управління та неминучого вибору.
Задачі аналізу, оцінювання та прийняття рішень в умовах ризику розглядаються на підгрунті концептуальних положень і формалізованих моделей реальних економічних ситуацій під назвою «Теорія гри і статистичних рішень».
Детально висвітлюються питання ризикології — якісного та кількісного аналізу ризику, система його кількісних показників, основні засади моделювання та управління ризиком. Значна увага приділяється багатоцільовим і багатокритеріальним ігровим моделям. Описується інструментарій, необхідний для аналізу, прийняття рішень і раціонального управління об’єктом ризику в низці господарських задач.
Навчальний посібник розрахований насамперед на студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей з напряму «Економіка і підприємництво», котрі вивчають дисципліну «Аналіз моделювання та управління економічним ризиком», а також на аспірантів, слухачів системи закладів післядипломної освіти, широке коло фахівців економічної й управлінської сфер і підприємців.
ББК 65в6
a В. В. Вітлінський, П. І. Верченко,
А. В. Сігал, Я. С. Наконечний, 2002
ІSBN 966–574–318–Х                                                a КНЕУ, 2002

Навчальне видання

 

Вітлінський Вольдемар Володимирович
Верченко Петро Іванович
Сігал Анатолій Вікторович

Наконечний Ярослав Степанович

 

ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК:
ІГРОВІ МОДЕЛІ

 

 

Навчальний посібник

 

За редакцією доктора економічних наук
професора В. В. Вітлінського

 

 

 

 

 

Редактор І. Стремовська
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Бородавко
Верстка Н. Мишко


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.