лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Товарна інноваційна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

В. Я. Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк

 

Товарна інноваційна політика

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки УкраїниКиїв 2001

 

 

 

Рецензенти:
А. В. Войчак, д-р екон. наук, проф.
(Міжнар. християнський ун-т, м. Київ)
Є. Г. Панченко, д-р екон. наук, проф.
(АБ «Енергобанк»)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-70 від 01.02.01

 

 

Кардаш В. Я., Павленко І. А., Шафалюк О. К.
К 21       Товарна інноваційна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 182 с.
ISBN 966–574–299–Х
Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методич­ному посібнику розглянуто питання товарної інноваційної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення основних класифікаційних ознак ринкових характеристик товарів і послуг, формування виробничого асортименту продукції та управління її якістю. Розглянуто головні методичні засади оцінювання комерційних перспектив ринкових продуктових новацій, діючих алгоритмів планування та створення нових товарів, наукового пошуку та селекціонування вихідних ідей, функціонально-вартісного обґрунтування та ергономічної оцінки інноваційних проектів. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблені для кожної теми термінологічний словник ключових понять, питання для перевірки знань та практичні завдання.

ББК 65.290-5

© В.Я. Кардаш, І.А. Павленко,
О.К. Шафалюк, 2001
ІSBN 966–574–299–Х                                                         © КНЕУ, 2001

Навчальне видання

 

КАРДАШ Віктор Якович
ПАВЛЕНКО Ірина Анатоліївна
Шафалюк Олександр Казимирович

Товарна інноваційна Політика

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Редактор І. Соломарський
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор О. Долинська
Верстка Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.