лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингові дослідження

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Яким є оптимальний розмір анкети для опитування?

а) до 20-30 хв.;
б) до 30-40 хв.;
в) до 60 хв.

 1. Із скількох систем (підсистем) складаються маркетингові інформаційні системи?

а) з 2;
б) з 3;
в) з 4.

 1. Що таке потенційний ринок підприємства?

а) сукупність усіх реальних і потенційних покупців;
б) сукупність покупців, які мають достатній доход і доступ для придбання продукції підприємства;
в) сукупність підприємців, які проявляють зацікавленість до продукції підприємства.

 1. Що таке ринок проникнення?

а) сукупність підприємців, які купують продукцію підприємства;
б) частина кваліфікаційно-доступного ринку, обрана підприємством для подальшої роботи;
в) сукупність усіх реальних та потенційних покупців продукції підприємства.

 1. Якою величиною є місткість ринку?

а) фіксованою;
б) не фіксованою;
в) не прогнозованою.

 1. Що таке реальна місткість ринку?

а) обсяги продажу товарів на конкретному ринку;
б) максимально можливі обсяги товару на конкретному ринку;
в) обсяги продажу товарів у даний відрізок часу на конкретному ринку.

 1. Для чого використовується формула ?

а) для розрахунку потенційної місткості ринку;
б) для розрахунку реальної місткості ринку;
в) для розрахунку місткості ринку проникнення.

 1. На якому ринку можливе проведення сегментування?

а) на олігопольному;
б) на гомогенному;
в) на гетерогенному.

 1. Як називається тип цільового ринку, коли внаслідок сегментування фірма зупиняється на поставці декількох товарів декільком ринкам?

а) ринкова спеціалізація;
б) недиференційований маркетинг;
в) вибіркова спеціалізація.

 1. Що можна визначити за допомогою формули?

а) місткість ринку;
б) прогнозну оцінку збуту;
в) кон’юнктуру ринку.

 1. Як називається конкуренція між різними товарами, які задовольняють одну і ту ж потребу?

а) функціональна;
б) предметна;
в) видова.

 1. Як називається стратегія конкурентної боротьби коли підприємство намагається досягти унікальності в якому-небудь аспекті, що є важливим для великої кількості споживачів?

а) стратегія «ціна-кількість»;
б) стратегія диференціації;
в) стратегія фокусування.

 1. Що становить основу стратегії ринкових лідерів?

а) спеціалізація;
б) захист позиції;
в) наступ на нові позиції.

 1. Які п’ять сил складають конкурентне середовище?

а) потенційні конкуренти, покупці, постачальники, товари-субститути, конкуренція в галузі;
б) товари-субститути, конкуренти, покупці, посередники, пос­тачальники;
в) конкуренти, товари-субститути, покупці, постачальники, споживачі.

 1. Як впливає сконцентрованість споживачів на їх конкурентну позицію?

а) посилює;
б) послаблює;
в) не впливає.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.