лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингові дослідження

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Крім використаних у матриці параметрів (якість та вертикальна інтеграція), можуть бути застосовані такі параметри: технологічний рівень, географічне розташування, методи виробництва тощо.
При визначенні цілей конкурентів необхідно спробувати відповісти на питання: «Що шукає кожен із конкурентів на ринку?»; «Що спонукає конкурентів?»
Можливі цілі підприємств-конкурентів:

 • максимізація доходів;
 • прибуток;
 • підтримання достатнього рівня рентабельності;
 • підвищення долі ринку;
 • збільшення грошових потоків;
 • технологічне лідерство;
 • лідерство в сервісі.

Цілі конкурентів формуються під впливом розміру фірми, історії її розвитку, кваліфікації менеджерів, фінансового стану, відносин власності. В аналізі конкурентів підприємства досить суттєвим фактором є оцінка їх сильних та слабких сторін. Для його проведення необхідно передусім одержати інформацію про бізнес кожного конкурента: обсяги продажу, частки ринку, прибуток, норми повернення інвестицій, грошові потоки, використання виробничих потужностей, тощо.
Оцінка конкурентів може бути здійснена за формою, поданою у табл. 5.
Таблиця 5

Оцінка конкурентів підприємства

Показники

Конкуренти

А

Б

В

Якість продукції

 

 

 

Доступність продукції

 

 

 

Технологічна допомога споживачеві

 

 

 

Торговий персонал

 

 

 

Сервіс

 

 

 

Поінформованість споживачів

 

 

 

 

 

 

Оцінки: В — відмінно, Д — добре, З — задовільно, П — погано.
Оцінюючи конкурентів підприємства, слід також розглянути три характеристики їх:

 • частка ринку;
 • міра популярності підприємства (процент споживачів, які без вагання першим називають дане підприємство);
 • «частка серця споживачів» (міра лояльності споживачів — процент тих, які віддають перевагу продукції даного підприємства).

Питання для самоконтролю

 • Дайте визначення конкуренції.
 • Перелічіть функції, які виконує конкуренція в ринкових умовах.
 • Назвіть та охарактеризуйте види конкуренції за родовою ознакою, залежно від міри взаємозамінності продукції, за головними формами прояву, в структурному плані, за територіальним принципом, у відповідності з поведінкою суб’єктів ринку, згідно з об’єктом та станом.
 • Поясніть сутність поняття «недобросовісна конкуренція».
 • Назвіть та охарактеризуйте стратегії конкурентної боротьби за М. Портером.
 • Назвіть та охарактеризуйте стратегії конкурентної боротьби за Ф. Котлером.
 • Перелічіть п’ять головних сил конкурентного середовища та дайте їх визначення.
 • Поясніть сутність методики аналізу конкурентного середовища, яку використовує Антимонопольний комітет Росії.
 • Назвіть значення показників, які визначають тип ринку (високо-, помірно- чи низькоконцентрований).
 • Назвіть та охарактеризуйте типи конкурентних ситуацій.
 • Назвіть та охарактеризуйте існуючі різновиди конкурентів підприємства.
 • Поясніть сутність об’єднаного аналізу галузі та ринку.
 • Що таке стратегічна група підприємств і «своя» стратегічна група?
 • Назвіть можливі цілі підприємств-конкурентів.
 • В чому сутність аналізу сильних і слабких сторін конкурентів?
 • Як аналізується можлива реакція підприємств-конкурентів?

Тема 5. Дослідження поведінки споживачів
Сьогодні для маркетингових менеджерів підприємств особливу актуальність набуває знаходження відповідей на такі питання:

 • Хто утворює ринок?
 • Що і навіщо купують покупці?
 • Хто бере участь у процесі купівлі?
 • Як, коли, де і за скільки купують товари?

Отже, йдеться про один з головних напрямків маркетингових досліджень — вивчення поведінки споживачів. У сучасному розумінні поведінка споживачів — це всі економічні, соціальні і психологічні прояви, які мають місце в процесі підготовки і здійснення купівлі, а також використання купленого продукту, включаючи передачу набутого досвіду іншим; це дії, які здійснюють окремі  особи, купуючи і використовуючи продукцію чи послуги,

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.