лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародна торгівля

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 8
КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО
КОМЕРЦІЙНОГО КОНТРАКТУ


8.1. Багатокритеріальна класифікація

В економічній теорії є велика кількість класифікацій МКК. Наведена нижче об’єднує головні критерії загального і детального розподілу МКК на групи (рис. 8.1) і є прийнятною більшістю як учених, теоретиків, так і практиків.
Односторонні контракти — договори, де тільки одна із сторін, що домовляються між собою, зобов’язується виконати певні умови, визначені у контракті. Вони створюють обов’язки для однієї сторони і право для іншої. Тобто на одній стороні лежить обов’язок належного виконання, інша має право вимагати належного виконання обов’язку без жодної взаємності.
Приклад.
Приймаюча сторона за контрактом зберігання зобов’язана повернути товар у встановлений строк у належному стані. В свою чергу, інша сторона має право вимагати повернення товару від протилежної сторони без жодної взаємності.
Двосторонні (синаллагматичні) та багатосторонні контракти-договори — це ті, в яких права та обов’язки виникають у кожної сторони (наприклад, контракти купівлі-продажу або орендні контракти).
Односторонній контракт необхідно відрізняти від односторонніх юридичних операцій, для виникнення яких достатньо волі тільки одного суб’єкта. Проте всі МКК є двосторонніми юридичними операціями, оскільки для їх виникнення потрібне узгодження волі хоча б двох контрагентів.
Слід також розрізняти двосторонній контракт з великою кількістю осіб та багатосторонній контракт. Якщо у першому кілька суб’єктів на одній стороні висловлюють єдину волю, продиктовану взаємним інтересом, то в багатосторонньому контракті кожний його учасник виступає самостійною стороною і висловлює особисту волю, захищаючи індивідуальний інтерес.

Рис. 8.1. Багатокритеріальна класифікація контрактів
Обтяжливі (боргові, покриті) контракти — контракти, на підставі яких одна сторона забуває певну користь, але в той самий час повинна забезпечити інший стороні відповідну вигоду, подати визначене відшкодування.
Добродійні (безоплатні) контракти — контракти, в яких сторона не видає жодного відшкодування за користь, здобуту з договору.
Формальні контракти — контракти, для укладання яких недостатньо узгодження волі контрагентів, а вимагається висловити цю угоду в особливій формі.
Приклад.
Контрагент В з України укладає МКК з контрагентом А з Великобританії. Згідно з чинним законодавством України МКК повинні укладатися в письмовій формі.
Реальні контракти — контракти, для укладання яких також недостатньо узгодження від контрагентів, а необхідна передача предмета контракту (наприклад, контракти купівлі-продажу послуг).
Консенсуальні контракти — контракти, для здійснення яких не вимагається ніякої форми, крім звичайного узгодження волі контрагентів, яке може бути виражене вербально.
Прості контракти — контракти, структура яких складається з елементів одного контракту.
Складні контракти — контракти, у структурі яких є елементи різних контрактів (наприклад, контракти купівлі-продажу товарів, що включають елементи контрактів перевезення, зберігання, страхування).
Неістотні контракти — контракти, які суперечать конституційним принципам суспільного устрою, нормам, дотримання яких гарантується під загрозою примусу чи відповідно до моралі суспільства.
Заперечувані контракти — контракти, які укладені з недоліками волевиявлення чи особами з обмеженнями діє- та правоздатності.
Комутативні контракти — контракти, за яких у момент укладання контракту відомі обсяг, рівень і співвідношення взаємних зобов’язань сторін.
Приклад.
Орендні контракти.
Комісійні контракти.
Конкретно відомо, що віддає одна сторона та що отримує інша.
Алеаторні контракти — ризиковані контракти, контракти честі, за яких у момент укладання невідомі рівень, обсяг і співвідношення взаємних обов’язків (наприклад, контракти страхування).
Іменні контракти — контракти, які вказані в законодавстві під спеціальними назвами.
Приклад.
Орендні контракти
Комісійні контракти
Контракти купівлі-продажу товарів
Безіменні контракти — контракти, які не зазначені у законодавчих і нормативних актах (наприклад, франчайзинг).
Генеральні контракти — контракти, в яких сторони визначають загальні елементи співробітництва в одному великому діловому заході (наприклад, будівництво великих інвестиційних об’єктів).
Поточні контракти — конкретизація генеральних контрактів. Укладаються в основному на термін до 1 року.
Типові контракти — контракти, які склалися в ділових сферах та які одноманітним способом регулюють визначені відносини у певній господарській галузі.
Стандартні контракти — контракти, які виникли у певній діловій сфері та містять визначені елементи, характерні для такого виду операцій.
Формулярні контракти — контракти, які передбачають усі ситуації, які могли б виникнути з визначених відносин з контрагентами. Їх укладають банки, фінансові установи, складські підприємства, залізничні відомства, які мають велику клієнтуру.
Контракти з разовою поставкою — передбачають поставку однією стороною іншій узгодженої між ними кількості товару до встановленої у контракті дати. Разові контракти бувають з короткими і довгими строками поставки.
Контракти з періодичною поставкою — передбачають регулярну періодичну поставку узгодженої в них кількості товару протягом встановленого строку. Контракти з короткими строками поставки, тобто до 1 року, називаються короткостроковими, або річними. Контракти зі строками поставки 1—5 років називаються середньостроковими, 5—20 років — довгостроковими.
Контракти з оплатою в грошовій формі — передбачають розрахунки у визначеній узгодженій сторонами валюті із застосуванням обумовлених у контракті способу оплати та форми розрахунків.
Контракти з оплатою в товарній формі передбачають узгодження продажу одного або кількох товарів з купівлею іншого товару (товарів). Розрахунки в іноземній валюті не проводяться. Такі контракти включають товарообмінні та компенсаційні угоди.
Товарообмінні (бартерні) контракти — передбачають простий обмін узгодженої кількості одного товару на інший. В них встановлюється кількість товарів, що взаємопостачається або ж сума, на яку сторони зобов’язуються поставити товар.
Компенсаційні контракти (прості) — передбачають взаємну поставку товарів на однакову вартість. Крім цього, передбачається узгодження між сторонами цін таких товарів.
Контракти з оплатою в змішаній формі — це контракти на будівництво підприємств «під ключ» на умовах цільової позички та оплати затрат частково в грошовій, а частково в товарній формі. На сьогодні це — найпоширеніші контракти.


8.2. Класифікація за предметом

МКК купівлі-продажу товарів — це контракт, згідно з яким продавець зобов’язується передати товар у власність покупця, а останній зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.
Таблиця 8.1
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МКК З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ


Умови

Зміст

Преамбула

Назва та реєстраційний номер
Місце та дата укладання
Визначення сторін:

  • повна юридична назва;
  • місцезнаходження;
  • назва сторін у тексті

Предмет контракту

Назва предмета купівлі-продажу
Його характеристики
Кількість

Базові умови поставки

FCA (франко-перевезення)
FAS (вільно вздовж борту судна)
FOB (вільно на борту судна)
CFR (вартість і фрахт)
CPT (перевезення оплачено до …)
CIF (вартість, страхування і фрахт)
CIP (вартість та страхування до …)
DAF (поставка до кордону)
DDP (поставка з оплатою мита)

Ціна та загальна сума контракту

Базова умова поставки
Валюта
Рівень і спосіб фіксації ціни товару
Загальна сума контракту

Якість товару

Технічний рівень та якість товару
Зазначення документа, який затверджує якість

Закінчення табл. 8.1


Умови

Зміст

Строк поставки

Певний місяць, квартал поставки
Точна дата відвантаження
Проміжні строки

Умови платежу

Валюта платежу
Курс перерахунку валют
Форма розрахунку
Гарантії платежу

Здавання-приймання

Характер і місце
Способи та строки приймання за якістю і кількістю

Гарантії. Претензії щодо кількості та якості

Обсяг гарантії
Строки гарантії
Строки подання претензій
Способи врегулювання претензій
Порядок подання претензії

Пакування та маркування товару

Якість пакування
Порядок пакування
Розміри упаковки
Оплата вартості упаковки
Зміст і реквізити маркування
Порядок нанесення маркування

Відвантаження товару

Інструкції:
· реквізити одержувача товару;
· маршрут доставки

Санкції

Штрафи з продавців
Санкції до покупців

Страхування

Обов’язки продавців і покупців по страхуванню товару
Термін та обсяг страхової гарантії
Умови страхування

Форс-мажор

Узгоджений перелік форс-мажорних обставин
Документ, що засвідчує настання таких обставин
Граничний строк дії обставин

Арбітраж

Вид арбітражу
Місце арбітражу
Арбітражні обмовки

Інші умови

Обмовки щодо:
· попередніх переговорів;
· листування;
· порядку внесення змін;
· реекспорту;
· передачі прав та обов’язків третім особам;
· патентну;
Інші умови, що уточнюють права та обов’язки сторін

Юридичні адреси та підписи

Вказуються в кінці контракту

Додатки

Розрахунок цін
Інші умови, що визначаються сторонами


Рис. 8.2. Класифікація контрактів за предметом
МКК купівлі-продажу інжинірингових послуг — це договір про надання комплексу або окремих видів інженерно-технічних послуг, зв’язаних з проектуванням; з будівництвом та введенням об’єкта в експлуатацію; з розробкою нових технологічних процесів на підприємстві замовника; з удосконаленням існуючих вироб­ничих процесів однією стороною МКК та оплатою їх іншою.

Рис. 8.3. Види інжинірингових контрактів

Таблиця 8.2
СТРУКТУРА І ЗМІСТ МКК З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


Умови

Зміст

Сторони

Чітке визначення
Юридичний статус
Відповідальність (колективна чи індивідуальна)

Преамбула

Мета та заінтересованість сторін

Предмет
та сфера дії

Характер, масштаби, місце та мета проекту
Сфера дії

Строки початку та закінчен­ня надання послуг

Строки:
· початку — визначаються поетапно для кожної стадії після затвердження контракту протягом визначеного числа тижнів з моменту набуття контрактом юридичної сили;
· закінчення —протягом визначеного числа місяців з моменту початку строків надання послуг

Закінчення табл. 8.2


Умови

Зміст

Передача прав та обов’язків консультанта

З попередньої письмової згоди замовника

Обов’язки
сторін

Опис завдань сторін на різних стадіях проекту та визначення
їх повноважень. Процедура передачі документів замовнику.
Приблизний перелік обов’язків консультанта:
· проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань та досліджень, пов’язаних із загальним проектуванням;
· планування та підготовка креслень і кошторисів затрат;
· основне планування і складання програми фінансування;
· підготовка попередніх ескізів, проектної документації, специфікацій;
· оцінка пропозицій щодо будівництва об’єктів;
· оцінка пропозицій щодо устаткування;
· консультації щодо заявок на підряди, оферентів, цін і т. д.;
· контроль за будівництвом, виготовленням і монтажем устаткування;
· інструкції для підрядників;
· звіт про виконану роботу
Приблизний перелік обов’язків замовника:
· передача інструкцій;
· надання документації, спеціальних знань,
· приміщень, устаткування;
· надання інформації про місцеве законодавство;
· надання спеціальних послуг;
· сприяти щодо видачі віз і дозволів, митної очистки і т. д.;
· надання банківської гарантії;
· оплата всіх послуг відповідно до узгоджених умов

Невиконання сторонами
контрактних
зобов’язань

Відповідальність за невиконання контракту
Врегулювання розподілу додаткових затрат
Компенсація за збитки

Винагорода

Винагорода консультанта та субконсультанта
Способи визначення винагороди консультанта:
· на основі погодинної оплати з урахуванням додаткових затрат;
· у вигляді відсоткової частки від вартості будівництва об’єкта з урахуванням додаткових затрат;
· у вигляді паушальної суми з урахуванням додаткових затрат
(Міжнародні загальні умови договорів між замовником та інженером–консультантом)

Податки
та інші збори

Визначення переліку податків і зборів
Розподіл їх між сторонами

Інтелектуальна власність і запатентована інформація

Дозвіл про повторне використання технічної документації
Межі. Розподіл затрат, пов’язаних з використанням патенту чи ліцензії
Конфіденційність інформації
Страхування

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.