лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародна торгівля

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ................................. 3
Частина І. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Розділ 1. Сутність, етапи та показники розвитку
міжнародної торгівлі.................... 7
1.1. Сутність міжнародної торгівлі та її концепції........ 7
1.2. Етапи розвитку міжнародної торгівлі............ 19
1.3. Система показників розвитку міжнародної торгівлі.... 32

Розділ 2. Форми міжнародної торгівлі............... 96

2.1. Систематизація форм міжнародної торгівлі......... 96
2.2. Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання. 98
2.3. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії
суб’єктів............................... 100
2.4. Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета
торгівлі................................ 113

Розділ 3. Методи міжнародної торгівлі.............. 172

3.1. Систематизація методів міжнародної торгівлі....... 172
3.2. Торгівля через торговельно-посередницькі фірми..... 182
3.3. Торгівля через лізингові компанії.............. 203
3.4. Міжнародні товарні біржі.................. 206
3.5. Міжнародні товарні аукціони................ 219
3.6. Міжнародні тендери (торги)................. 233
3.7. Міжнародні виставки/ярмарки............... 250

Розділ 4. Регулювання міжнародної торгівлі........... 266

4.1. Система регулювання міжнародної торгівлі........ 266
4.2. Національний рівень регулювання міжнародної торгівлі. 282
4.3. Міжнародні організації з регулювання міжнародної
торгівлі та сприяння її розвитку................... 333

Частина ІІ. МІЖНАРОДНІ КОМЕРЦІЙНІ КОНТРАКТИ

Розділ 5. Поняття «міжнародний комерційний контракт»
та його місце у проведенні міжнародних
комерційних операцій.................. 361
5.1. Міжнародна комерційна операція та етапи її проведення. 361
5.2. Поняття «міжнародний комерційний контракт»...... 365
5.3. Основні принципи міжнародного комерційного контракту 366

Розділ 6. Укладання міжнародного комерційного контракту.. 370

6.1. Дійсність контракту..................... 370
6.2. Переговори.......................... 374
6.3. Оферта та акцепт....................... 376
6.4. Порядок укладання контракту................ 380
6.5. Способи укладання контракту................ 382
6.6. Момент укладання контракту................ 385
6.7. Форма контракту....................... 386
6.8. Мова контракту....................... 387
6.9. Кількість оригінальних примірників і копій........ 388
Розділ 7. Структура і зміст міжнародного комерційного
контракту
......................... 390
7.1. Структура контракту..................... 390
7.2. Умови контракту....................... 394
7.3. Типові форми контракту................... 395
7.4. Торгові звичаї........................ 399
Розділ 8. Класифікація міжнародного комерційного контракту 402
8.1. Багатокритеріальна класифікація.............. 402
8.2. Класифікація за предметом................. 406
Розділ 9. Виконання міжнародного комерційного контракту.. 420
9.1. Загальні положення..................... 420
9.2. Процес виконання контракту................ 422
9.3. Документарне забезпечення процесу виконання контракту 430
9.4. Способи забезпечення виконання зобов’язань
за контрактом............................. 436
Розділ 10. Врегулювання міжнародних комерційних спорів.. 439
10.1. Процедури врегулювання міжнародних комерційних спорів (МКС) 439
10.2. Виконання арбітражних і судових рішень......... 445

Розділ 11. Особливості нормативно-правового регламентування
міжнародних комерційних контрактів
........ 448
Додатки.............................. 451

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.