лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародна торгівля

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Т. М. Циганкова, Л. П. петрашко
Т. В. Кальченко

 

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ 2001

 

 

Рецензенти:
А. П. Рум’янцев, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)
В. Є. Новицький, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. екон. ун-т)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14
/18.2-19 від 19.01.2001

 

 

Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В.
Ц 94       Міжнародна торгівля: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 488 с.
ISВN 966–574–275–2
Посібник являє собою систематизований виклад питань організації і регулювання міжнародної торгівлі та укладання міжнародних комерційних контрактів. Основна увага приділена визначенню сучасних особливостей реалізації різноманітних форм і методів міжнародної торгівлі, їх практичному застосуванню під час укладання зовнішньоторговельних контрактів.
Рекомендується для студентів бакалаврських програм, котрі вивчають курс «Міжнародна торгівля», а також для студентів вищих економічних навчальних закладів.
ББК 65.428
a Т. М. Циганкова, Л. П. Петрашко,
Т. В. Кальченко, 2001
ІSBN 966–574–275–2                                                a КНЕУ, 2001

Навчальне видання

 

 

Циганкова Тетяна Михайлівна
петрашко Людмила Петрівна
кальченко Тимур Валерійович

міжнародна торгівля

 

Навчальний посібник

 

 

Редактор Т. Зарембо
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Тютюнник
Графіка Т. Матвієнко
Верстка Т. Мальчевської

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.