лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ В РЕКЛАМІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Вступ
Розділ 1. Концептуальні основи психології реклами
Глава 1. Теоретичні та методологічні проблеми психології реклами
1.1. Рекламна діяльність як явище економіки, психології та культури
1.2. Основні етапи становлення реклами та їх психологічна сутність
1.3. Реклама як комунікація
1.4. Психологія сприйняття і рекламний бізнес
1.5. Психологічні основи рекламних комунікацій
Глава 2. Соціально-психологічні засади рекламної діяльності
2.1. Соціальна психологія як наука
2.2. Системний підхід і психологія рекламної діяльності
2.3. Спілкування та його роль у рекламній діяльності
2.4. Соціальна орієнтованість людини як психологічний чинник рекламної діяльності
2.5. Основні характеристики ефективності рекламної діяльності як системи комунікацій
2.5.1. Соціальні оцінки
2.5.2. Соціальні порівняння
2.5.3. Соціальна мода
2.6. Людина як суб’єкт рекламних комунікацій
Глава 3. Психологічні проблеми рекламної діяльності з погляду культури і суспільства
3.1. Реклама як елемент культури
3.2. Міф у рекламі як соціально-психологічний феномен
3.3. Змістові і формально-динамічні характеристики реклами
3.4. Проблема ставлення суспільства до реклами
3.5. Реклама як соціально-психологічний феномен
3.6. «Адвертологічний» підхід у психології реклами
Глава 4. Об’єкти психологічного впливу в рекламній діяльності
4.1. Особистість. Моделі поведінки особистості
4.1.1. Людина як об’єкт управління
4.1.2. «Я» у структурі особистості
4.2. Соціально-психологічні детермінанти поведінки людини
4.3. Свідоме і несвідоме в регулюванні поведінкою
4.3.1. Установка та процес її формування
4.3.2. Вплив установки на поведінку
4.3.3. Психоаналіз у рекламі
4.4. Психологія самореклами
4.4.1. Особистість і самореклама
4.4.2. Дві стратегії поведінки людини в умовах самореклами
Розділ 2. Психологія рекламної діяльності
Глава 5. Психологічні процеси забезпечення ефективності впливу в рекламі
5.1. Психологічні аспекти розуміння рекламної інформації.
5.2. Реклама та емоції людини
5.3. Психічні процеси та психологічні впливи
5.3.1. Відчуття
5.3.2. Сприйняття
5.3.3. Увага
5.3.4. Пам’ять
5.3.5. Мислення
5.3.6. Уява
Глава 6. Реклама як спосіб психологічного впливу
6.1. Структура соціально-психологічного впливу реклами на споживача
6.1.1. Когнітивний напрям рекламного впливу
6.1.2. Емоційний напрям рекламного впливу
6.1.3. Поведінковий компонент рекламного впливу
6.2. Концепція реклами як способу психологічного впливу.
6.3. Види психологічних впливів у рекламних повідомленнях
6.3.1. Гіпноз
6.3.2. Навіювання
6.3.3. Наслідування
6.3.4. Зараження
6.3.5. Переконання
6.3.6. Стереотип
6.3.7. Імідж
6.3.8. Механізм «ореола»
6.3.9. Ідентифікація
6.3.10. Технологія «25-го кадру»
6.3.11. Рекламні шоу
6.3.12. Нейролінгвістичне програмування
6.3.13. Соціально-психологічна установка
6.4. Етичні проблеми психологічних впливів у рекламі
Глава 7. Соціально-психологічне маніпулювання в рекламі

7.1 Приховане управління — основа ефективної реклами

7.1.1. Як управляти споживачем
7.1.2. Універсальна схема прихованого управління
7.1.3. Мішені рекламного впливу
7.1.4. Реклама і задоволення потреб
7.1.5. Мотиви і мотивація споживчої поведінки
7.1.6. Мода і реклама
7.1.7. Принади в рекламних повідомленнях
7.1.8. Атракція як спосіб викликати довіру до реклами
7.1.9. Як реклама спонукає до дії

  1. Маніпулювання людьми як соціально-психологічна проблема
  2. Соціально-психологічні засади маніпуляцій у рекламі

7.4. Здійснення (процес) маніпулятивного впливу

7.4.1. Основні складові маніпулятивного впливу

7.4.2. Техніка маніпулятивного впливу

  1. Структура і прийоми маніпуляцій у рекламі

7.5.1. Структура маніпуляцій
7.5.2. Маніпулятивні прийоми
7.5.3. Маніпулятивні прийоми у рекламі
7.5.4. Метод лінгвістичного маніпулювання
Глава 8. Психологія реклами в маркетингу

  1. Рекламні комунікації як об’єкт психологічного дослідження в маркетингу    
  2. Сугестивний і маркетинговий підходи в психології рекламної діяльності
  3. Психографічний аналіз у маркетингу і рекламі
  4. Психологія реклами і комплекс маркетингових комунікацій
  5. Типи рекламних комунікацій у маркетингу
  6. Процес мотивації споживачів у рекламній діяльності

8.6.1. Психологічні аспекти дослідження мотивації споживача
8.6.2. Процес мотивації споживачів як психологічна проблема
8.6.3. Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці
8.6.4. Формування установки як вирішальна умова ефективної мотивації споживача 

  1. «Опредметнення» потреб у маркетингу і рекламі
  2. Іміджі і бренди як предмети соціальних потреб

Глава 9. Психологія пропаганди і реклами в засобах масової інформації
9.1. Пропаганда як вид рекламної діяльності
9.2. Механізми впливу пропаганди на психіку людини
9.3. Роль ЗМІ в маніпулюванні суспільною свідомістю
9.4. Вплив соціально-психологічних стереотипів на сприй­няття змісту пропаганди
9.5. Пропаганда і реклама як елементи системи рекламної діяльності
9.6. Політична реклама та іміджмейкинг
9.7. Психологічні особливості розміщення реклами в різних засобах масової інформації
Глосарій
Література

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.