лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю програмної продукції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Управління якістю програмної продукції

 

 

 

 


Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ 2001

  

 

Рецензенти:
М. О. Цензура, канд. техн. наук, доц.
(Київ. нац. торг.-екон. ун-т)
С. В. Устенко, канд. техн. наук, доц.
(Укр. фін.-екон. ін-т)

 

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 2/18 від 9.01.2001

 

Молодцова О. П.
М 75      Управління якістю програмної продукції: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248 с.
ISВN 966-574-230-2
Викладені різнобічні аспекти формування та управління якістю програм­ної продукції протягом її життєвого циклу. Розглянута взаємозв’язана сукуп­ність технологічних засобів забезпечення якості ПП під час її створення, яка ґрунтується на принципах низхідної методології. Висвітлена можливість застосування функційно-вартісного аналізу для оцінки проекту програмного виробу. Розкриті проблемні питання оцінки рівня якості програмних продук­тів, запропонована загальна схема оцінки із застосуванням рейтингової оцін­ки показників якості. Розглянуті методичні та організаційні аспекти сертифі­кації ПП та БД.
Для магістрів за фаховим спрямуванням «Інформаційний менеджмент» та розробників програмних продуктів.
ББК 65.290-80
a О. П. Молодцова, 2001
ІSBN 966-574-230-2                                                                       a КНЕУ, 2001

Навчальне видання

 

 

Молодцова Ольга Пилипівна

 

Управління якістю програмної продукції

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

Редактор І. Судзіловська
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор І. Савлук
Графіка Т. Матвієнко
Верстка Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.