лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стратегічне управління

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Частина 1. Програма курсу .................. 3
Вступ ................................. 3
Зміст розділів і тем курсу «Стратегічне управління» ........ 10
Частина 2. Навчально-методичне забезпечення тем курсу 23
Розділ І. Стратегічне управління: сутність і передумови
виникнення
........................... 23
Тема 1. Еволюція розуміння і передбачення майбутнього підприємств
(історичний огляд) ..................... 23
Тема 2. Характеристика передумов застосування стратегічного управ-
ління на підприємствах ................... 33
Розділ ІІ. Стратегічний аналіз ............... 40
Тема 3. Середовище господарської організації ........... 40
Тема 4. Визначення конкурентоспроможності підприємства .... 54
Тема 5. Методи аналізу та прогнозування розвитку середовища орга-
нізації ............................ 65
Розділ ІІІ. Визначення цілей, стратегій та формування «стратегічного набору»    75
Тема 6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу .. 75
Тема 7. Мета в стратегічному управлінні .............. 84
Тема 8. Сутність стратегії та «стратегічний набір» ......... 93
Розділ ІV. Стратегічне планування ............ 116
Тема 9. Сутність стратегічного планування ............ 116
Тема 10. Стратегічні плани, проекти та програми ......... 124
Розділ V. Підсистеми забезпечення стратегічного
управління
........................... 133
Тема 11. Організаційне забезпечення стратегічного управління і вне-
сення змін в організаційні структури управління (ОСУ)         133
Тема 12. Фінансово-економічний механізм забезпечення стратегіч-
ного управління ..................... 153
Тема 13. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управ-
ління та формування стратегічної поведінки персоналу   164
Тема 14. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного
управління ........................ 179
Частина 3. Навчально-методичні вказівки до написання
рефератів, розгляду та аналізу кейсів з курсу «Стратегічне управління»     191
1. Підготовка рефератів ...................... 191
2. Підготовка кейсів ........................ 199
Частина 4. Критерії оцінювання знань студентів
з дисципліни .......................... 209
Література ............................ 228

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.