лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Валютні операції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

Київ 2001


 

 

Рецензент
В. М. Малий, канд. екон. наук, доц.
(АБ «Зевс»)

 

 

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-70 від 01.02.01

 

 

 

Петрашко Л. П.
П 30       Валютні операції: Навч. посібник. — К.: кнеу, 2001. —
204 с.
ISBN 966-574-262-0
Пропонований навчальний посібник склався у процесі підготовки лекцій і семінарів для студентів магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом». У ньому розкрито базові поняття курсу «Валютні операції», техніка їх підготовки та проведення, особливості регулювання. Видання насичене коментарями та ілюстраціями, іншим пізнавальним матеріалом, який стане у пригоді як тим, хто вже обізнаний з валютними операціями і міжна­родним грошовим обігом, так і для початківців, які не мають достатнього досвіду.
Посібник рекомендується студентам економічних вузів, аспірантам, викладачам, працівникам банківської сфери.
ББК 65.261.1
© Л. П. Петрашко, 2001
ISBN 966-574-262-0                                                                        © КНЕУ, 2001
Навчальне видання


ПЕТРАШКО Людмила Петрівна

 

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ


Навчальний посібник

 

 

 

 

Редактор Т. Зарембо
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Тютюнник
Графіка Т. Матвієнко
Верстка Н. Коломієць

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.