лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

Передмова ................................. 5
1. Джерела виникнення системи національних рахунків.... 7
1.1. Перші спроби розрахунків макроекономічних показників
в Англії ................................. 8
1.2. Голландська школа ....................... 12
1.3. Французька школа ........................ 14
1.4. Баланс народного господарства ................ 19
1.5. «Попередники» міжнародної системи національних рахунків 24
2. Етапи розвитку міжнародної системи національних рахунків                   27
2.1. СНР-53 як початковий варіант ................. 27
2.2. СНР-68 як базова модель .................... 28
2.3. СНР-93 — обличчям до світової спільноти .......... 34
3. Загальна характеристика СНР-93 ................ 37
3.1. Макроекономічні концепції ................... 38
3.2. Основні категорії та класифікації ................ 45
3.3. Принципи побудови та зв’язок з бухгалтерським обліком .. 49
3.4. Ціни в системі національних рахунків ............. 55
3.5. Рахунки .............................. 63
3.6. Матрична форма відображення рахунків ........... 84
3.7. Національні особливості застосування СНР ООН ...... 88
4. Національні рахунки України — досвід впровадження
СНР-93
................................. 94
4.1. Основні класифікації ....................... 95
4.2. Рахунок товарів та послуг ................... 113
4.3. Рахунок виробництва ...................... 115
4.4. Рахунки доходів ......................... 121
4.5. Рахунки нагромадження .................... 142
4.6. Рахунки «іншого світу» ..................... 161
4.7. Міжгалузевий баланс ...................... 172
5. Оцінка тіньової економіки в СНР ............... 179
5.1. Визначення поняття «тіньової економіки» та її види ..... 179
5.2. Методи оцінки тіньової економіки ............... 187
5.3. Методи оцінки діяльності неформального сектору економіки в окремих галузях      193
5.4. Методики оцінки рівня тіньової економіки у ВВП України. 205
6. Використання даних СНР у макроекономічному аналізі
та моделюванні
.......................... 210
6.1. Аналітичні можливості системи національних рахунків .. 210
6.2. Основні напрямки аналізу даних СНР ............ 216
6.3. Квартальні розрахунки ВВП та його коригування
на сезонність ............................. 219
6.4. Статистичне моделювання макроекономічних показників . 234
7. Методологія міжнародних зіставлень показників системи національних рахунків     246
7.1. Загальні принципи проведення міжнародних зіставлень .. 246
7.2. Програма міжнародних зіставлень .............. 251
7.3. Зіставлення ВВП та його компонентів ............ 252
7.4. Паритет купівельної спроможності .............. 255
7.5. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників
за участю України .......................... 267
Додатки ................................. 273
Додаток 1. Вправи, задачі та завдання для тестування до всіх тем курсу                  273
Додаток 2. Глосарій .......................... 316
Додаток 3. Література ......................... 333

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.