лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Внутрішній економічний механізм підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Передмова......................................................................................................................... 3
Частина 1. ПЕРЕДУМОВИ ТА ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ    4
Розділ 1. Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємства           4
1.1. Економічна модель підприємства................................................... 4
1.2. Структуризація виробничої системи підприємства................... 9
1.3. Структуризація системи управління підприємством............... 15
1.4. Сучасні тенденції трансформації організаційно-виробничих структур             21
Розділ 2. Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму              25
2.1. Структура внутрішнього економічного механізму
та принципи його побудови................................................................... 25
2.2. Організаційні передумови функціонування внутрішнього економічного механізму      31
2.3. Форми функціонування внутрішнього економічного меха-
нізму.............................................................................................................. 34
2.4. Еволюція економічного механізму вітчизняних
підприємств................................................................................................. 36
2.5. Світовий досвід організації внутрішніх економічних
відносин........................................................................................................ 41

Розділ 3. Внутрішні ціни та методи їх формування...................................... 45

3.1. Функції і система внутрішніх цін на підприємстві.................... 45
3.2. Методи формування внутрішніх цін............................................. 48
3.3. Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньови-
робничих економічних відносин........................................................... 53
Частина 2. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИ-
ЄМСТВА............................................................................................... 59

Розділ 4. Система та порядок планування........................................................ 59

4.1. Система та зміст внутрішніх планів............................................. 59
4.2. Принципи і методи розроблення внутрішніх планів................ 62
4.3. Нормативна база планування....................................................... 69
Розділ 5. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування.................... 76
5.1. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підроз-
ділів................................................................................................................ 76
5.2. Обґрунтування виробничої програми виробничою
потужністю.................................................................................................. 85
5.3. Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами. 88

Розділ 6. Планування витрат.................................................................................. 95

6.1. Склад витрат підрозділів і порядок їх планування.................. 95
6.2. Формування кошторисів підрозділів.......................................... 100
6.3. Планування собівартості продукції........................................... 110
Частина 3. КОНТРОЛЬ, ОЦІНКА ТА СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬ-
НОСТІ................................................................................................. 120

Розділ 7. Контроль і оцінка діяльності............................................................. 120

7.1. Контроль як функція управління................................................. 120
7.2. Критерії оцінки діяльності............................................................ 123
7.3. Оцінка виробничої діяльності...................................................... 130
7.4. Оцінка ефективності роботи за показником витрат............... 136

Розділ 8. Механізм стимулювання..................................................................... 141

8.1. Роль, форми і джерела стимулювання....................................... 141
8.2. Стимулююча функція оплати праці........................................... 144
8.3. Оплата праці за кінцевим колективним результатом і її
стимулююча роль................................................................................... 149
8.4. Стимулювання через участь у прибутку.................................. 155
Розділ 9. Матеріальна відповідальність за результати роботи............... 163
9.1. Форми і зміст матеріальної відповідальності.......................... 163
9.2. Методи обчислення збитків і економічних санкцій............... 165
9.3. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності   170
Частина 4. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ Й ОПТИМІЗАЦІЇ
ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
..................... 176
Розділ 10. Аналіз системи «витрати – випуск – прибуток»...................... 176
10.1. Сутність і передумови аналізу системи «витрати – ви-
пуск – прибуток».................................................................................. 176
10.2. Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності........ 179
10.3. Залежність прибутку від операційної активності
та структури витрат............................................................................ 183

Розділ 11. Регулювання та оцінка виробничих запасів............................ 189

11.1. Оптимізація запасів та інтервалів поставки матеріалів... 189
11.2. Оцінка руху виробничих запасів та її вплив на собі-
вартість продукції................................................................................ 200
Розділ 12. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження.. 206
12.1. Актуальність, параметри і форми адаптації устатку-
вання до заданого обсягу роботи.................................................... 206
12.2. Критерій та механізм адаптації............................................. 209
12.3. Вибір форми придбання устаткування за критерієм
витрат...................................................................................................... 220

Література................................................................................................................. 226

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.