лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

В. М. Суторміна,
В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко

 

 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

Київ
2001

 

 

Рецензенти:

С. І. Прилипко, канд. екон. наук, доц.
(Укр. ін-т розвитку фонд. ринку);
А. В. Федоренко, канд. екон. наук
(Ін-т екон. прогнозування НАН України)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист №
14/18.2-19 від 19.01.01

 

 

Суторміна В. М., Радзієвська В. М., Стеценко Б. С.
C 90       Фінансовий ринок. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 100 с.
ISBN 966–574–247–7
У виданні розглянуто фінансовий ринок як підсистему фінансових відносин, охарактеризовано основні фінансові інструменти, досліджується діяльність окремих суб’єктів, що працюють на фінансовому ринку, та значення державного регулювання на ньому.
Посібник містить типову програму курсу «Фінансовий ринок», плани семінарських і практичних занять із завданнями та відповідно систематизований список літератури; наведені приклади розв’язку окремих задач, словник найуживаніших термінів, порядок написання та оформлення курсових робіт і їх тематика. Подано матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з кожної теми, питання для самоперевірки знань, що дозволить виявити рівень засвоєння матеріалу курсу.
Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей (бакалаврів, магістрів), що вивчають цю дисципліну, пересічного читача, який бажає самостійно опанувати курс.

ББК 65.262.2

a В. М. Суторміна, В. М. Радзієвська,
Б. С. Стеценко, 2001
ISBN 966–574–247–7                                                a КНЕУ, 2001

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.