лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Основи інформаційних систем

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

11.4. Виконавчі інформаційні системи
11.4.1. Визначення і призначення ВІС
Виконавчі інформаційні системи (Executive Information Systems (EIS)) — це комп’ютеризовані системи, які призначені для забезпечення поточною і відповідною інформацією топ-менеджерів для підтримки виконавчих рішень на базі використання мережних робочих станцій. Акцент робиться на графічних дисплеях і легкому у використанні інтерфейсі, що подають інформацію від корпоративної бази даних. Виконавчі інформаційні системи (ВІС) є інструментальними засобами забезпечення підготовлених на носіях звітів у сталому форматі або інструкцій для виконавчих керів­ників вищого рівня. Вони пропонують якісну підготовку звіту і можливості для навчання.
ВІС відносяться до класу спеціалізованих СППР, що допомагають виконавцям аналізувати важливу інформацію і використовувати відповідні інструментальні засоби, щоб направляти її для створення стратегічних рішень в організації. Так, ВІС допомагають виконавцям розробляти більш точне і актуальне цілісне зображення операцій організації, а також і конкурентів, постачальників та споживачів (замовників).
Спеціалізація ВІС — моніторинг подій і трендів, як внутріш­ніх, так і зовнішніх. Володіючи своєчасною і більш широкою інформацією та відповідними інструментальними засобами, менеджери вищого рівня краще готуються до прийняття стратегіч­них змін для використання можливостей організації і усунен­ня проблем. ВІС можуть бути конкурентною зброєю і інстру­ментальним засобом стратегічного планування; покращувати якість рішень, що створюються на вищому рівні; зменшувати обсяг часу на відстежування (виявлення) проблем і можливостей; поліпшити якість планування на верхніх рівнях управління організацією; забезпечувати механізм для поліпшення контролю в організації; забезпечувати швидший і кращий доступ до даних і моделей.
Існує набір базових вимог для ефективної ВІС. Табл. 11.3—11.5 підсумовують деякі характеристики виконавчих інформа­ційних систем.
Найважливіша характеристика ВІС — простота і легкість у використанні. Добре розроблені ВІС дозволяють користувачеві опанувати роботою вже після використання малого числа команд. Крім того, система передбачає деякі потреби зображення даних особливих ситуацій, автоматично генеруючи відповідні звіти і аналіз трендів, що допомагає виконавцям виявляти як проб­леми, так і можливості. ВІС повинна мати дружній інтерфейс користувача, що заохочує до використання системи. Часто він реалізовується за допомогою кольорових дисплеїв, миші або сенсор­них екранів.
Таблиця 11.3
Інформаційні потреби ОПР, реалізовані засобами ВІС


Своєчасність

Інформація повинна бути доступна якомога швидше
Відповідь має бути дуже нетривалою

Достатність

Інформація повинна бути комплектною (повною)
Користувач має потребу в обширних зовнішніх даних
Користувачеві потрібні історичні (статистичні) дані, так і найбільш свіжі (оперативні, поточні) дані

Рівень
агрегування

Користувачам потрібний доступ до глобальної інформації про організацію і її конкурентів
Інформація має надаватися в ієрархічному виді
Інформація має бути подана з різними рівнями деталізації, з можливістю уточнення «зверху вниз»
Користувачам потрібні «особливі» зображення даних чи «прапори» (ознаки) проблем

Надлишковість

повинна бути мінімізована

Зрозумілість

Система повинна берегти час користувача
Індикатори проблем мають висвічуватися
Повинні бути доступні письмові пояснення
Система має підтримувати необмежене пояснення проблем

Свобода від упередженості

Інформація має бути коректною і повною
Інформація має бути затвердженою (такою, що має законну силу)

Надійність

Доступ повинен бути контрольованим і надаватися тим, хто допущений в систему

Релевантність

Система повинна задовольняти потреби користувачів

Порівнянність

Користувачам необхідні тренди, відношення і відхилення для інтерпретації

Відповідність формату

Гнучкість має вирішальне значення
Формат повинен відбивати переваги користувача
Система має відповідним чином інтегрувати текст і графіку

Крім того, дані мають бути подані у форматі, легкому для розуміння, з інструментами, що дозволяють змінювати формат подання при необхідності. З цим пов’язана вимога: ВІС має бути гнучкою в можливостях подання і графічних можливостях. ВІС повинна дозволяти і допомагати користувачеві варіантно думати за допомогою найменших зусиль. Це включає гнучкий перег­ляд даних, маніпуляцію даними і режими презентації, що підсилюють інтуїцію користувачеві в розумінні конкурентних тен­денцій, можливостей бізнесу і проблем, що виникають. Користувач повинен мати можливість ставити запитання, пов’язані
з відображенням прогнозів, ходу інвентаризації або бюджетного планування.

Таблиця 11.4

Вимоги щодо моделювання в ВІС

 1. Широке використання гіпертекстових зв’язків і гіперносіїв.
 2. Легкий для використання аналіз досліджуваного випадку.
 3. Широке використання звітів запобігання особливим ситуаціям і засобів відстежування причин особливих ситуацій.
 4. Моделі з умовою, що відбиватимуть важливі для досягнення успіху чинники.
 5. Моделі прогнозування, інтегровані у всі компоненти.
 6. Легка доступність користувачеві у використанні фільтрів для аналізу даних.
 7. Широке використання засобів типу «що …якщо».
 8. Широке використання моделей планування.

По-третє, ВІС має забезпечити якомога ширшу базу інформації. Користувач має потребу як у кількісній, так і в якісній, як у зовнішній, так і у внутрішній щодо фірми інформації. Внутрішні дані мають відбивати загальнокорпоративні продуктивність і опе­рації. Вони мають охоплювати як поточні, так і історичні (статис­тичні) дані, що дозволить проводити довгостроковий аналіз трендів. Зовнішні дані мають полегшувати оцінки впливу на корпорацію зовнішнього оточення. ВІС має добре організовані системи представлення даних, що дозволяють виконавцям швидко пересуватися по системі. Часто ВІС пропонує «знімок» теперішнього (або минулого) в легкодоступному форматі. До того ж система має можливості уточнення (уточнюючі екрани), що дозволяє користувачеві дослідити аналізи, які лежать в основі підсумкової інформації, що може краще ідентифікувати проблеми і можливості. Ці уточнюючі екрани доповнені можливістю виконання спеціального запиту, за допомогою якого користувач може дослідити несприятливі питання або справи.
Таблиця 11.5
Вимоги до призначеного
для користувача інтерфейсу ВІС

 1. Інтерфейс має бути дружнім.
 2. Інтерфейс має включати перевірений у використання графічний інтерфейс користувача.
 3. Інтерфейс має підтримувати альтернативні пристрої вводу/ви­воду, такі як миша, сенсорну додаткову клавіатуру, сенсорні екрани і тому подібне.
 4. Система має бути доступна з декількох машин з різних місць.
 5. Інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим.
 6. Інтерфейс має бути пристосований до стилю керівництва індивідуального користувача.
 7. Інтерфейс має містити як функцію ВІС меню допомоги.
 8. Інтерфейс має включати контекстно-залежне меню.

 

По-четверте, ВІС має швидко відгукуватися, що звичайно, включає час, необхідний системі для відповіді на специфічний запит. Користувачі зайняті і звикли до швидких відповідей від підлеглих; вони чекають не меншого від своїх комп’ютерних систем. Крім того, ВІС повинна забезпечувати швидку реакцію на ідеї, згенеровані в самій системі. ВІС повинна забезпечити легкі комунікаційні можливості і здатність генерувати звіти, що дозволить реагувати на надану користувачем інформацію.
11.4.2. Використання ВІС
Внаслідок розглянутих можливостей ВІС здатна забезпечити низку переваг. Наприклад, користувач може використати свій час більш ефективно. Вони можуть зменшити час пошуку інформації, ідентифікувати і реагувати на особливі ситуації, тільки-но вони будуть записані. До того ж ВІС надають більш своєчасну, точну і релевантну інформацію. ОПР також можуть ідентифікувати і вирішувати проблеми більш швидко і приймати кращі рішення. Таким чином, корпорація повинна відноситися до інформації, як до «стратегічного ресурсу» і залучати до роботи над довготривалими проектами вільний персонал інформаційних систем у менеджменті та інших асистентів.
ВІС може функціонувати тільки в готовому для її сприйняття оточенні. Кілька зауважень щодо опису готовності такого сприйняття. По-перше, перед впровадженням ВІС має бути виявлена проблема доставки інформації. Зокрема, має існувати важлива інформація, яка певною мірою є своєчасно недоступною, що не дозволяє користувачам створювати високоякісних рішень. Альтернативно, може мати місце реальна бізнесова проблема, пов’язана з проблемами доставки інформації. Без попереднього визначення таких проблем користь від ВІС не так очевидна і, отже, менеджери не так схильні тратити час на вивчення використання системи.
По-друге, перед впровадженням ВІС повинна бути досягнута деяка технологічна зрілістьабо виконавців проблеми або організації. Це означає, що організація (або безпосередньо самі користувачі) повинні мати досвід поводження з технологією або необхідне бажання (охоту), щоб змінити технології. Деякі організації чи­нять опір змінам в технології більше, ніж інші, або вимагають спланованішого підходу до розвитку більшого використання технології.
Процес впровадження ВІС також повинен керуватися. Багато адміністраторів мають штат, який працює для них над аналітичними проблемами, відображаючи важливі показники і у разі необхідності звертає увагу ОПР на деякі з них. Крім того, цей штат проводить додатковий аналіз у разі необхідності. Іноді перехід від такої ситуації до оперативно доступної (online) ВІС дуже складний для топ-адміністраторів (вищих виконавців). Тобто цей крок до їх власної інформаційної інтеграції і фокусування на інформації та вивчення комп’ютерної системи є невдалим (неуспіш­ним). У цьому випадку, розробники отримують кращі результати, якщо вони розкладають навчання на два окремих компонента: навчання користуванням комп’ютера і навчання, зосереджене на їх власному інформаційному аналізі. Наприклад, деякі привчають користувачів до стадії «запиту», даючи спершу звикнути до можливостей інтерактивного (online) доступу. Інші спершу навчають користувачів складовим пакету ВІС, де ставляться запитання і генеруються звіти, використовуючи «довідники користувача». Після впровадження першої частини, рух до повної ВІС стає легшим.
Звичайно, не всі попередні турботи стосуються лише аспекту користувачів. Перед реалізацією ВІС розробник повинен зрозуміти процес управління. Оскільки ВІС призначені для верхнього управління і для розгляду стратегічних альтернатив, система повинна бути більш адаптована до процесу управління, ніж загальні СППР. Окрім того, розробники мають використати творчий підхід в розвитку ініціатив для заохочення використання системи вищим керівництвом. Проектування ВІС має керуватися більш ретельно, ніж інші розробки СППР, враховуючи тип рішень і тип користувача.
Коли розроблена структура ВІС, що впроваджується, наступна сфера обговорень — апаратні засоби. Багато чинників впливають на вибір апаратури. По-перше, апаратні засоби мають бути здатними підтримувати функції управління, важливі щодо виконання задач, такі як дедуктивне повідомлення (інформування), аналіз трендів і виняткові повідомлення. По-друге, апаратура повинна мати дисплей з високою розрізнювальною здатністю для забезпечення виводів в паперово-орієнтованих методиках. Дуже маленький екран або неясне виведення даних бентежитиме і будуть непридатним для менеджерів. По-третє, швидкість процесора має бути достатньою, щоб гарантувати своєчасну відповідь на запит. Процесор має не лише виконувати поточні вимоги, а й бути готовим до майбутніх збільшень навантаження. По-четверте, комп’ю­терні механізми повинні дозволяти здійснювати операції вводу і виводу іншими пристроями, відмінними від клавіатури.
Користувачі краще ставляться до систем, керованих голосом і з сенсорними екранами. По-п’яте, апаратні засоби ЕОМ мають надати можливість ОПР, що не мають достатнього дос­віду роботи з комп’ютерами, щоденно поповнювати свій професійний досвід. Шосте, комп’ютер повинен бути підключений до мережі. Користувач повинен мати зв’язок з інформацією відділень, корпоративною і зовнішньою управлінською інформацією, так само як і бути електронно підключеними до менеджерів, які можуть при обговоренні пояснити деякі проблеми. Зрештою, апаратура має бути інтегрована з іншим технологічним обладнанням, важливим для ОПР, таким як поштові системи, факсимільне обладнання, голосова пошта і системи відео­конференцій.
11.4.3. Доступне програмне забезпечення ВІС
На ринку програмних продуктів є достатня кількість програмного забезпечення ВІС, причому світовий продаж ВІС щороку зростає приблизно на 18%. Є інформація, що ВІС вже встановлені на пультах управління від 25 до 50% вищих адміністраторів найбільших компаній, причому верхня межа даного діапазону стрімко зростає. Можна виділити три основні пакети на ринку програмного забезпечення ВІС: Command Center, Comander EIS та Executive Edge .
Виконавча інформаційна система Command Center створена корпорацією Pilot Software, яка є одним з двох лідерів на ринку виконавчих інформаційних систем у США. У центрі уваги цього продукту — ідентифікація і стеження за ключовими індикаторами (показниками). Command Center як виконавча інформаційна система є ключовою системою повідомлення про показники, яка подає інформацію в легкій для використання, доречній формі. Command Center поліпшує комунікації в організації за допомогою вдосконалення процесів планування і управління. Цей продукт реалізується навколо центральної бази даних з обробкою даних, що виконується в персональному комп’ютері після того, як інформація завантажена. Централізована база даних використовується і для зберігання даних.
Command Centerбув першим в індустрії комерційним ВІС-продуктом, представленим в 1984 р. Pilot Executive Software. Це було також першим програмним середовищем для використання сопроцесора великого мікрокомп’ютера. Крім того, в ньому булиуперше включені гіпертекстові посилання, щоб імітували процеси людської думки для полегшення користування системою. Сьогодні Command Center еволюціонував в Pilot Decision Support Suite ™ (PDSS) — програмне оточення для ВІС, що охоплює редактори, налагоджувачі, конструктори екранних форм (форматери екрана), мости (що з’єднують локальні мережі), надбання даних, можливості OLAP доставляти продукт, сумісний з відкри­тими стандартами.
Виконавча інформаційна система Commander EIS створена в корпорації, що є іншим лідером на ринку ВІС. Commander EIS розпізнає ключові індикатори або «важливі коефіцієнти успіху», а далі стежить за цими індикаторами. Система також поліпшує зв’язок організації за допомогою вдосконалення процесів планування й управління. Commander EIS функціонує навколо центральної бази даних, яка зберігає дані, та використовує персональний комп’ютер, щоб виконати інформацію після того, як вона завантажена. Додатки ВІС розробляються для неорієнтованих на комп’ютер виконавців, які не мають ні часу, ні нахилу для тіснішого спілкування з комп’ютером. Всі функції ВІС можуть бути виконані або мишею, або сенсорним екраном.
Виконавча інформаційна система Executive Edge розроблена фірмою Execucom з використанням відомого для підтримки прий­няття рішення продукту IFPS/Плюс (Інтерактивна система планування фінансів). Вона об’єднує IFPS/Плюс, Impressionist (пакет графічних пристроїв), CL/Vantage Point (PC-базовий центральний процесор і інструментальний засіб віддаленого доступу) та IFPS (мова, яка дозволяє інформаційне моделювання і можливості кон­солідації). Інтегрований фокус продукту є аналіз даних і інформація, що підтримує рішення. Функція накопичення біографічних даних всередині пакету автоматично підтримується. Тракти функ­ції особливого повідомлення прогресують в напрямку до ключової корпоративної мети.
Executive Edge— інструментальний засіб, що робить більш простим збір і аналіз даних. Це відкрите середовище для розробки, що дозволяє розробнику швидше використати існуючу інфраструктуру організації, чи окремо її будувати. Крім того, вона використовує технологію штучного інтелекту для поліпшення якості інформації, що подається користувачеві і для скорочення витрат на супровід системи.


 Запитання для самоперевірки

 1. Дайте визначення системи підтримки прийняття рішень. Назвіть відмінності між СППР іУІС.
 2. Яке призначення мають СППР? Перелічіть відомі вам групи і окремі специфічні системи в цих групах.
 3. Які найбільш відомі СППР використовуються в Україні і де?
 4. Які ключові аспекти користувацького інтерфейсу СППР?
 5. Схарактеризуйте перспективні напрямки розвитку користувацького інтерфейсу СППР. Які з цих напрямків відомі вам по роботі чи навчанні?
 6. Чим відрізняється управління даними у звичайних УІС і СППР?
 7. Що таке «добування» інформації в СППР? Які ви зна­єте засоби для забезпечення процесу добування інформації?
 8. Чим відрізняється база даних СППР від звичайної корпоративної бази даних?
 9. Якими засобами здійснюється управління моделями в СППР?
 10. Як ви розумієте поняття «база моделей»? Який склад цієї бази?
 11. Поясніть, чому система управління поштою в СППР повинна мати систему фільтрації для електронної пошти. Дайте мінімальний перелік критеріїв, за якими має здійснюватися фільтрація?
 12. Чому важливо, щоб система керування поштою була добре інтегрованою з СППР?
 13. У чому різниця між системами підтримки прий-
  няття рішень з активним компонентом пошти та груповою системою підтримки прийняття рішень?
 14. Які недоліки групового прийняття рішень ? Які атрибути ГСППР допомагають мінімізувати ці недоліки?
 15. Що таке виконавча інформаційна система? Обговоріть, які компоненти проекту ВІС відрізняються від відповідних компонентів СППР.
 16. Чому багато немолодих виконавців не стають реальними користувачами ВІС? Які імплікації з цього випливають для документування ВІС?
 17. Одна з основних передумов успішного впровадження ВІС- технологічна зрілість організації або ОПР. Обговоріть, як ви будете звертатися з цією потребою, якщо такої зрілості немає в організації.

 

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.