лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Основи інформаційних систем

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська,
Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Навчальний посібник

 

Видання друге, перероблене і доповнене

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ 2001

 

Рецензенти:
Клименюк М. М., д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)
Рубан В. Я., д-р техн. наук, проф.
(Укр. ін-т наук.-техн. та екон. інформації)
Ревенко В. Л., д-р екон. наук, проф.
(Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-70 від 01.02.01

Ситник В. Ф. та ін.
С 41       Основи інформаційних систем: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 2001. — 420 с.
ІSBN 966–574–241–8
Розглянуто питання розвитку і застосування інформаційних систем (ІС) в економіці та менеджменті, подано ретроспективний аналіз еволюції цих систем. Викладено теоретичні засади й технологічні засоби створення ІС, описано структуру таких систем і їх головні компоненти: інформаційне, технічне, програмне, організаційне, методичне забезпечення. Стисло описані основні види інформаційних систем: управлінські, корпоративні, експертні, СППР, банківські, фінансові, статистичні, виконавчі та ін.
Для студентів вузів усіх спеціальностей бакалаврського циклу напрямку «Економіка, підприємство, менеджмент», які вивчають дисципліни типу «Інформаційні системи в галузях», а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.
ББК 32.973.202

Навчальне видання

Ситник Віктор Федорович та ін.

 

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 

Навчальний посібник

Редактор О. Зарембо
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор І. Чижикова
Верстка О. Іваненко

 

 a  В. Ф. Ситник та ін., 2001
ІSBN 966–574–241–8                                                             a  КНЕУ, 2001

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.