лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні фінанси

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Основною метою уникнення подвійного оподаткування є спри­яння міжнародній торгівлі та інвестуванню шляхом зменшення податкових бар’єрів, які перешкоджають вільному міжнародному обміну товарів і послуг. Полегшення податкового тягаря стимулює розвиток торгівлі та інвестування.
Майже в усіх країнах існують правила оподаткування, які регулюють податковий режим для своїх резидентів, що діють за кордоном, та для іноземних платників податків, діючих у даній державі. Хоча податкові системи в країнах неоднакові, між ними існує принципова схожість і можливе взаєморозуміння. Іноді таке взаєморозуміння закріплюється у двосторонніх угодах щодо конкретних податків; в інших випадках відповідний податковий режим встановлюється національним податковим законодавством якоїсь окремої країни.
Хоча у багатьох країнах існує законодавство, яке регулює міжнародні операції і забезпечує одностороннє звільнення від подвійного оподаткування, такі односторонні зусилля не завжди дають змогу повністю вирішити існуючі проблеми. Наприклад, якщо за внутрішнім законодавством Канади платник податку вважається резидентом цієї країни тоді як за національними законами США він — резидент США, то виникає можливість подвійного оподаткування доходів цієї особи. Тому одним із завдань договору про усунення подвійного оподаткування є вирі­шення конфлікту щодо статусу резидента.
Подібні угоди певною мірою забезпечують визначеність і передбачуваність статусу резидента, що дає змогу платникам податків планувати свої дії. Положення, що містяться в угодах, передбачають обмін інформацією між країнами. Це допомагає сто­ронам угоди забезпечувати застосування положень внутрішнього податкового законодавства.
Існує правило міжнародного оподаткування, за яким пріоритетне право оподаткування надається країні, з якою є територіальний зв’язок ( тобто країні, в якій отримано дохід), а залишкове право оподаткування — країні громадянства або місцеперебування.
Оподаткування доходу на основі територіальної юрисдикції, як правило, здійснюється за одним з двох методів:
— Країна здійснює повну юрисдикцію над прибутком від господарської діяльності, отриманого нерезидентом, створюючи для такого прибутку такий самий режим оподаткування, що і для резидента цієї країни. На суму витрат, пов’язаних з отриманням такого доходу, як правило, зменшується база оподаткування.
— Дохід, отриманий не від господарської діяльності (дивіденди, відсотки, роялті, орендна плата), як правило, підпадає під обмежену юрисдикцію. Нерідко такий дохід оподатковується податком країною проживання платника податку на валовій основі (тобто відрахування не допускаються) за ставками від 0 до 30 %.


Концепція
неупередженого
міжнародного
оподаткування

З точки зору ефективності, на думку західних економістів, завданням податкової системи є встановлення неупереджених норм оподаткування, тобто норм, які б не могли діяти ні проти, ні на користь якого-небудь виду діяльності. Рішення про господарську діяльність, інвестування та споживання мають прий­матися з причин, не пов’язаних із оподаткуванням. Концепція неупередженого міжнародного оподаткування має такі правила:

 • неупередженість стосовно експорту капіталу. Податкова система відповідає цьому правилу, якщо на вибір платника податку — інвестувати у себе в країні чи за кордоном — питання оподаткування не впливають;
 • неупередженість щодо імпорту капіталу (іноземна, або кон­курентна неупередженість). Це правило вважається виконаним, якщо всі діючі на ринку фірми обкладаються податком за однаковою ставкою;
 • Національна неупередженість. Згідно з цим правилом загальний прибуток на капітал, який розподіляється між платником податку та державою, має бути однаковим, незалежно від того, де інвестовано капітал: всередині країни чи за кордоном. Наприклад, якщо ставка національного податку на дохід платника складає 34 % (у платника залишається 66 %), то обкладання його іноземними податками не змінить цих пропорцій.

&Література

 • Дернберг Р. Л. Международное налогообложение: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1997. — 375 с.
 • Податкова система України / За ред. проф. В. М. Федосова — К.: Либідь, 1994. — 435 с.
 • Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава—податки—бізнес. — К.: Либідь, 1992. — 325 с.
 • Закон України «Митний кодекс України» від 12 грудня 1991 року, розд. V «Мито та митні збори».
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997 року.
 • Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 року.
 • Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 19 лютого 1992 року, ст. 11.
 • Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 року.
 • Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 року.
 • Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від 30 квітня 1993 р.
 • Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 30 квітня 1993 року.

 • Елементи оподаткування.
 • Види податків.
 • Непрямі податки, що стягуються в Україні при експорті, імпорті та транзиті товарів.
 • Прямі податки, застосовувані в Україні в системі міжнародних економічних відносин.
 • Усунення подвійного оподаткування у міжнародних економічних відносинах.
 • Лібералізація міжнародної торгівлі.


Прямі податки — податки, що нараховуються безпосередньо, тобто прямо на доходи або майно платників податку.
Непрямі податки — податки, які нараховуються на вартість товару і є складовими ціни цього товару.
Подвійне оподаткування — оподаткування, яке виникає внаслідок того, що одна держава претендує на право стягувати податок на основі факту проживання (або громадянства) платника податку, а інші — на основі місця отримання доходу.
?    Запитання для перевірки знань
1. Назвіть елементи оподаткування.
2. Що таке прямі податки? Назвіть прямі податки.
3. Що таке непрямі податки? Які є непрямі податки?
4. Які напрями лібералізації міжнародної торгівлі Ви знаєте?

Студентам пропонується підготувати реферати та зробити на їх основі доповіді за такими темами:

  • Непряме оподаткування в Україні операцій зовнішньоекономічної діяльності.
  • Пряме оподаткування в Україні доходів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.
  • Офшорні зони та їх роль у міжнародних відносинах на сучасному етапі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.