лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні фінанси

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

Вступ .............................................. 3
І. Типова програма .................................... 4
ІІ. Навчально-методичне забезпечення тем курсу ............. 7
Тема 1. ЩО ВИВЧАЄ НАУКА ПРО МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ............ 7
Зростання ролі міжнародних грошових відносин в економіці. Предмет науки про міжнародні фінанси. Система міжнародних фінансових відносин. Функції міжнародних фінансів. Розвиток міжнародних фінансів. Міжнародне фінансове право. Міжнародна фінансова політика.

Література .................................... 16

План семінарських занять .......................... 16
Термінологічний словник ........................... 16

Навчальні завдання .............................. 17

Запитання для перевірки знань ...................... 17
Самостійна робота студентів ....................... 17
Тема 2. Валютні системи .............................. 18
Поняття «валютна система» та «валюта». Види валютних систем. Елементи валютної системи. Еволюція валютних систем. Золотий монометалізм. Бреттонвудська валютна система. Смітсонівська угода. Ямайська валютна система. Євро­пейська валютна система. Міжнародні розрахункові грошові одиниці (МРГО). СДР (спеціальні права запозичення). Екю (Європейська валютна одиниця). Євро. Інфляція та валютний курс.

Література .................................... 36

План семінарських занять .......................... 37
Термінологічний словник ........................... 37
Запитання для перевірки знань ...................... 38
Самостійна робота студентів ....................... 39
Тема 3. Світовий фінансовий ринок ...................... 39
Організаційні засади світового фінансового ринку. Діяльність валютних відділів банку. Котирування валют. Валютна позиція. Тер­міни валютних операцій. Валютні ринки. Операції «спот». Строкові операції. Форвардні операції. Операції «своп». Ринок ф’ючер­сів. Опціони. Євроринки. Особливості ринку євровалют. Ринок капіталів. Світовий ринок облігацій. Ринок євроакцій. Ринки золота.

Література .................................... 62

План семінарських занять .......................... 63
Термінологічний словник ........................... 63
Запитання для перевірки знань ...................... 65
Самостійна робота студентів ....................... 65
Тема 4. Вивіз капіталу та міжнародні інвестиції ............. 66
Еволюція вивозу капіталу. Іноземні інвестиції. Роль приватного та державного секторів у вивозі капіталу (іноземному інвестуванні). Політика іноземних інвестицій в Україні. Транснаціональні компанії. Кредитні рейтинги. Вільні економічні зони. Роль міжнародних організацій у міжнародній інвестиційній діяльності. Венчурне фінансування. Міжнародні стандарти рахівництва (ІАS).

Література .................................... 85

План семінарських занять .......................... 86
Термінологічний словник ........................... 86
Запитання для перевірки знань ...................... 87
Самостійна робота студентів ....................... 87
Тема 5. Оподаткування в системі міжнародних відносин ..... 87
Елементи оподаткування. Види податків. Ввізне та вивізне мито. ГАТТ / СОТ. Уникнення подвійного оподаткування. Концепція неупередженого міжнародного оподаткування.

Література .................................... 92

План семінарських занять .......................... 93
Термінологічний словник ........................... 93
Запитання для перевірки знань ...................... 93
Самостійна робота студентів ....................... 94
Тема 6. Міжнародні розрахунки ......................... 94
Організаційні засади міжнародних розрахунків. Платіжні умови зовнішньоекономічних угод. Чеки у міжнародних розрахунках. Векселі у міжнародних розрахунках. Банківський переказ у міжнародних розрахунках. Інкасо у міжнародних роз­рахунках. Акредитив у міжнародних розрахунках. Система від­критого рахунку в міжнародних розрахунках. Пластикові картки у міжнародних розрахунках.

Література .................................... 105

План семінарських занять ......................... 105

Завдання (рольова ситуація) ...................... 105

Термінологічний словник .......................... 106
Запитання для перевірки знань ..................... 107
Самостійна робота студентів ....................... 107
Тема 7. Баланси міжнародних розрахунків ................ 107
Сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків. Структура платіжного балансу. Класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ. Методи балансування платіжного балансу.

Література .................................... 115

План семінарських занять ......................... 116
Термінологічний словник .......................... 116
Запитання для перевірки знань ..................... 116
Самостійна робота студентів ....................... 116
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи
та критерії її оцінки
.............................. 117

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.