лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні фінанси

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Н. С. Рязанова

 

 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

Київ 2001


 

 

 

Рецензенти:

О. Д. Василик, д-р екон. наук, проф.
(Нац. ун-т ім. Т. Шевченка)
В. Л. Ревенко, д-р екон. наук, пров. наук. співроб.
(Міжнар. наук.-навч. центр інформації, технологій
і систем НАНУ та М-ва освіти і науки України)
М. А. Гапонюк, канд. екон. наук, доц.
(Київ. нац. екон. ун-т)

 

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист № 1/499 від 11.04.2000

 

 

Рязанова Н. С.
Р 99       Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 119 с.
ISBN 966–574–174–8
Міжнародні фінанси є важливою складовою суспільного життя. Це система грошових потоків та пов’язаних з ними відносин у галузі міжнародної економіки.
У посібнику йдеться про сутність міжнародних фінансів, валютні системи та їх еволюцію, світовий фінансовий ринок, вивіз капіталу та міжнародні інвестиції, оподаткування в системі міжнародних відносин, систему міжнародних розрахунків та баланси міжнародних розрахунків.
Призначений для студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, які вивчають міжнародні фінанси. Викладений матеріал буде корисним і для широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями міжнародних фінансових відносин.
ББК 65.261
©  Н. С. Рязанова, 2001
ISBN 966–574–174–8                                                                   ©  КНЕУ, 2001


Навчальне видання

 

 

Рязанова Надія Сергіївна

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор І. Стремовська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Невзгляд
Комп’ютерна верстка О. Іваненко

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.