лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетинг у банку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 5
СЕГМЕНТАЦІЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ (на прикладі Великобританії)
1) Первинна


Соціальна група

Верстви населення

% населення

А

Керівники вищої ланки, професійні чи адміністративні службовці

3

Б

Керівники середньої ланки, професійні чи адміністративні службовці

15

В1

Керівники нижчої ланки, менеджерський апарат чи адміністративні працівники

24

В2

Кваліфіковані робітники

28

Г

Напів- та некваліфіковані робітники

18

Д

Державні пенсіонери, безробітні, непрацюючі

13

2) Вторинна: за віком і статтю
Таблиця 6
ПЕРВИННА СЕГМЕНТАЦІЯ ЗА ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ


Період життєвого циклу

Опис

% дорослих

Залежний

Живуть у батьків чи студенти

15

Досімейний

До 35 років, мають сім’ю, але не мають на утриманні дітей

10

Сімейний

До 65 років, які мають у сім’ї одного чи більше дітей

32

Люди з «порожнім гніздом»

До 65 років, діти яких покинули дім, чи старші 35 років без дітей

11

Пенсіонери

Старші 65 років

32

Кожен з таких сегментів відчуває потребу в різних банківських продуктах. Це знаходить відображення в показнику стадії життєвого циклу (ширина овалів — обсяг ринку):


Життєвий цикл
Банківські
продукти

Залежні

Досімейні

Сімейні

Люди з «порожнім гніздом»

Пенсіонери

Чековий рахунок

 

 

 

 

 

Перша іпотека

 

 

 

 

 

Позички

 

 

 

 

 

Інвестиції, заощадження

 

 

 

 

 

Пенсії

 

 

 

 

 

Консультації під час виходу на пенсію

 

 

 

 

 

Взагалі сегментування відповідно до будь-якого фактора можна проводити за принципом побудови матриці «продукт — ринки»:


Основні банківські
продукти
Сегмент ринку

1

2

3

4

...

n

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

кількісна характеристика

Дослідження ринку
Дослідження ринку — це визначення потенційних покупців та їх потреб.
Дані — набір чинників, тобто імена, адреси, рід занять клієнтів.
Інформація — дані, які відібрані та розсортовані залежно від певного завдання, наприклад, кількість малих підприємств з частковою нестачею обігових коштів.
Логічний аналіз — інтерпретація чи напрям, обрані під час аналізу інформації.
Для збору даних та аналізу інформації необхідна система маркетингової інформації, яка повинна забезпечувати:

 • поточну маркетингову інформацію для прийняття довгострокових стратегічних рішень;
 • поточну маркетингову інформацію для прийняття короткострокових тактичних рішень;
 • інформацію для вирішення разових маркетингових завдань.

Напрями маркетингових досліджень

Рис. 2. Основні мотиви проведення маркетингових досліджень
(на прикладі США)
Етапи дослідження ринку:

 • визначення завдання та цілей дослідження;
 • розробка плану дослідження;
 • збір інформації;
 • аналіз інформації;
 • подання отриманих результатів.

Дослідження:

 • первинне, носить активний характер;
 • вторинне, носить пасивний характер (загальна інформація для загальних цілей).

Методи збору даних:

 • спостереження;
 • обговорення;
 • опитування;
 • експерименти.

Таблиця 7
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОСНОВНИХ ПРИЙОМІВ ОПИТУВАННЯ


Прийом

Переваги

Недоліки

Особисте інтерв’ю

· глибина опитування

· велика вартість

· можливість демонстрації продукту

· накладно перевірити ступінь впливу інтерв’юєра на респондентів

· можливість привертати увагу респондента протягом тривалого часу

· інтерв’ю може бути перерване

· можливість спілкуватися безпосередньо з респондентом

· потрібна велика команда інтерв’юєрів

Опитування по телефону

· низька вартість

· обмежений респондентами, які мають телефон

· велика швидкість дослідження

· не можна показати запитальник та ілюстрації

· придатний як для збору даних, так і для виявлення ставлення до банку, продукту і т. ін.

· важко підтримувати зацікавленість більше ніж 15—20 хвилин

· централізований контроль

· важко ставити складні запитання

Опитування поштою

· доступний для малої групи дослідників

· можлива однобічність відповідей, що зумовлена малою кількістю запитань

· низька вартість

· неможливо уточнити запитання

· легкість організації

· неможливість пояснень

· відсутній вплив з боку інтерв’юєра

· низька якість відповідей на «відкриті» запитання

· можна використовувати ілюстрації

 

Первинні дослідження бувають якісними та кількісними.
Методи якісного дослідження:

 • групові обговорення;
 • особисті інтерв’ю.

Переваги: поглиблена інформація про об’єкт дослідження.
Недоліки: невелика кількість досліджених.
Методи кількісного дослідження:

 • опитування (анкети);
 • особисте інтерв’ю «віч-на-віч»;
 • особисте інтерв’ю по телефону;
 • опитування поштою;
 • спостереження (пасивний метод);
 • експерименти:

зовнішні — учасники не знають про експеримент;
внутрішні — складність моделювання ринку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.