лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетинг у банку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

А. В. Нікітін

 

МАРКЕТИНГ У БАНКУ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

Київ 2001

 

 

 

 

Рецензенти:
В. В. Шокун, д-р екон. наук, проф.
(Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України)
К. Є. Раєвський, канд. екон. наук, проф.
(АКБ «Слов’янський»)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 2/1170 від 11.07.2000

 

 

 

Нікітін А. В.
Н 62       Маркетинг у банку: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.
ISВN 966–574–201–9
Навчально-методичний посібник вперше підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Маркетинг у банку» для студентів, що навчаються за магістерською програмою «Банківський менеджмент». Значну увагу приділено методології проведення маркетингових досліджень у банківській справі, питанням комунікацій банківського маркетингу.
До посібника включено програму курсу, завдання для самостійного виконання, методичні рекомендації щодо їх здійснення, докладний опорний конспект лекцій, а також методологію оцінювання знань з дисципліни «Маркетинг у банку» за рейтинговою системою.
Для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів, працівників банківської сфери, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського маркетингу.
ББК 65.262.1

© А. В. Нікітін, 2001
ISВN 966–574–201–9                                                                      © КНЕУ, 2001

Навчальне видання

 

 

 

 

Нікітін Андрій Валерійович

 

МАРКЕТИНГ У БАНКУ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор Т. Зарембо
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор І. Гусак
Верстка  Н. Мишко

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.