лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

.
Своєрідне видання «Фізіолог» містило розповіді про тварин реальних (лев, орел, змія, слон) та казкових (фенікс, сирена), про рослини й мінерали. Відомою була й «Християнська топографія» Козьми Індикоплава — своєрідна гео-
графічна енциклопедія, в якій подано фантастичні відомості про
різні країни — Індію, Китай, про екзотичних тварин тощо.
Переклади освітньої літератури знайомили читача з афоризмами, вибраними з Біблії, граматикою, стилістикою, філософією антич-
них авторів (візантійський збірник «Пчела», «Святославів збірник»). У цей час з’являються перекладні твори красного письменства, що пізніше були поширені в усій середньовічній Європі: романи «Олександрія», «Троянська історія», «Премудрий Акир», «Варлаам та Йоасаф»; оповідання «Індійське царство», в якому подано описи природи, вигаданих народів і тварин «індійського царства».
Подпись: МоваПереклади здійснювалися церковнослов’янською мовою, яка стала літературною мовою тогочасної Русі.
Значний інтерес до перекладної літератури ви-
являли письменники-класики. Так, апокрифічні легенди використав І. Котляревський в «Енеїді», С. Руданський — у «Байках світових», І. Франко — у «Мойсеї». До того ж І. Франко підготував до друку 5-томне видання «Апокрифів і легенд з українських рукописів». У другій поло­вині ХIХ ст. видано переклади Біблії П. Куліша, І. Пулюя, І. Не-
чуя-Левицького, а у ХХ ст. — І. Огієнка.
У чому полягала своєрідність
оригінальної літератури?
Оригінальна література цього часу, особливо ХІ ст., відома лише частково, але в ній було багато блискучих зразків словесного мистецтва. Це змушує деяких дослідників припускати, що християнство в давні часи мало літературну традицію ще перед Володимиром.
Оригінальна давньоруська література представлена такими жанрами, як літописання («Повість минулих літ», «Київський літопис»), «повчання» («Поученіє Володимира Мономаха»), ора­торсько-моралізаторська проза («Слово про закон і благодать» Іларіона), агіографічні твори, життєписи святих («Сказання про Бориса і Гліба», «Києво-Печерський патерик») та ін.
Найпопулярнішими на той час стають жанри проповіді й оповідання.
У проповідях митрополита Іларіона, Кирила Туровського, Климентія Смолятича пропагується християнська мораль. Близько 1038—1043 рр. у Софійському соборі в присутності Ярослава Мудрого Іларіон виголосив «Слово про закон і благодать», в якому виклав політичну платформу великого київського князя — питання про місце і роль Русі у всесвітній історії і в системі християнської Ейкумени, у зв’язках з Візантією, а тому можна сприймати його як державну декларацію ХІ ст. «Слово» складається з трьох частин, тісно пов’язаних між собою. Головна теза першої частини — вчення про еманацію (від лат. еmanatio — витікання, випромінювання), тобто про вплив світла як вищої й ідеальної форми буття на темряву. Друга є гімном Русі та її рівноапостольному хрестителю — князю Володимиру. Закінчив Іларіон «Молитвою до Бога од усієї землі нашої». Тема духовного самовдосконалення, аскетизму звучить в історичних та духовних оповіданнях («Про вбивство свя­тих князів Бориса і Гліба», «Про святого Ісаака Печерського» та ін.).
Подпись: МоваВажливим складником образної та мовної тканини давньоруської проповіді була грецька міфологія, що трансформувалась у художні образи, сприяючи естетизації й досягненню запланованого мистецького ефекту. Так само важливими є біблійні вислови (зокрема, з Нагірної проповіді Христа), які приховують за зовні простою словесною формою вічні істини: «Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас». У сповнених епітетів, метафор, побудованих на ритмізованій антитезі проповідях, посланнях,
молитвах Кирила Туровського виявлявся високий рівень розвитку давньої української книжної мови.
Подпись: Є «УЧи можна вважати літописи самобутнім
явищем європейської літератури?

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.