лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

§ 2. Давня українська література.


Її оригінальний і перекладний варіанти
Що розуміють під давньою українською літературою?
Українська література X—XVIII ст. (давня українська література) — початковий і найтриваліший період розвитку нашого письменства, його фундамент, на якому пізніше розвинеться українська література — невід’ємна частина всесвітньої. Відлік літературного часу починається з Х ст., оскільки найстаріший рукопис Остромирового євангелія датований 1056—1057 рр. Біль-
шість літературознавців вважають, що літературні пам’ятки як зразки не лише висловлювання певної думки, а й оформлені за певними мистецьким канонами твори, з’являються з Х ст.
Чи була у давніх слов’ян оригінальна
література у дохристиянський період?
Питання це вирішується неоднозначно, особливо після виникнення гіпотези про існування «Велесової книги». «Велесова кни-
га» — найдавніша з пам’яток давньоукраїнського письменства до-
християнської доби, що охоплює події (справжні та міфологічні) з історії України приблизно від 640 р. до н. е. до 70-х рр. ІХ ст. н. е. «Велесова книга» — унікальна за своїм значенням, бо конкретизує історичне знання про Україну та українців дохристиянського періо­ду, увиразнює наші знання про напівлегендарну українську антич­ність, розкриває багатобарвний світ язичницької матеріальної і духовної культури. Оригінальним є її письмо, так звана «велесовиця». Як вважають, це алфавіт ранньої кирилиці дохристиянського періо-
ду, молодший від так званої києво-софійської азбуки ІХ ст.
Якою була давня українська література
після хрещення Русі?
Давня література після хрещення Русі була перекладною переважно на перших етапах її розвитку, пізніше постає оригінальна література. Її джерелами вважають усну народну словесність, слов’янську міфологію, засвоєний візантійсько-болгарський літературний досвід.
Подпись: Є «УПосередником між Руссю і Візантією була Болгарія.
Позитивним, з одного боку, стали творче запозичення й оригінальна інтерпретація системи жанрів, літературно-культурного досвіду інших народів. З другого боку, переклад був своєрідним засобом культурно-мовної експансії.
Подпись: МоваРазом з християнством Русь запозичила і церковнослов’янську писемно-літературну мову, якою писалися конфесійні твори, ораторські, житійні, інколи наукові. З почат-
ку ХII ст. живомовні елементи проникали у ділові, юридичні, літописні твори, поступово закріплюючись і в конфесійних текстах.
Подпись: ДумкаЯк вважав акад. М. Возняк, саме Болгарія «перемогла» Україну своєю культурною силою. Її перекладне й оригінальне письменство стало підґрунтям для української культури. Тож панівною була й староболгарська (церковнослов’янська) мова, якою написані багато літературних пам’яток того періоду.
У чому виявлялась своєрідність перекладної літератури?
Перекладна література існувала у двох виявах. Це була перш за все релігійна література, яка включала твори різного характеру, зокрема: переклади окремих частин Біблії; неповні (апракосні) євангелія, призначені для читання під час богослужіння («Реймське євангеліє», «Остромирове євангеліє» (1056—1057) та «Пересопницьке євангеліє» (1556—1561)); апокрифи (розповіді про створення світу, перших людей, боротьбу Бога із сатаною або цікаві оповіді про кінець світу, про потойбічну долю праведників і грішників та ін.).
Відомий апокриф «Ходіння апостола Андрія», який було внесено до «Повісті минулих літ», бо в ньому міститься розповідь про «святого апостола Андрія, брата Петрова», що благословив місце, на якому мав стати Київ, і передбачив його славну історію.
Перекладаються агіографічні твори, що є розповідями про життя Ісуса Христа, його батьків або канонізованих церквою святих; патерики (напр., Києво-Печерський патерик, Єгипетський патерик); твори отців церкви Іоанна Златоуста, Іоанна Дамаскіна (т. зв. патристика).

Література світського характеру відзначалася тематичною і жанрово-стильовою різноманітністю. Епізоди з історії різних країн представлені у хронографах (хроніка Малали, хроніка Амар-
тола, «Історії єврейських воєн» Йосифа Флавія); у творах природничого характеру (т. зв. «шестодневах») подавалися відомості про природу Землі і космосу у релігійній інтерпретації
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.