лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

(орієнтовні рекомендації)

 

 

 

 1. Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. — Л., 1992—1994.
 2. Грабович Г. Нариси до історії української літератури. — К., 1998.
 3. Гроно нездоланих співців: Навч. посібник. — К., 1997.
 4. Грушевський М. Історія української літератури: В 5 т. — К., 1993—1995.
 5. Єфремов С. Історія українського письменства. — К., 1995.
 6. Історія української літератури ХІХ ст. (70—90-ті рр.): У 2 кн.: Підручник. — К., 2003.
 7. Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 т. — К., 1995—1996. —
  Т. 1, 2.
 8. Історія української літератури ХХ ст.: У 2 т., у 3 кн. — К., 1993—1995.
 9. Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн. — К, 1998.
 10. Історія української літератури: У 2 т. — К., 1987—1988.
 11. Історія української літератури: У 8 т. — К., 1967—1971.
 12. Приходько І. Творчі портрети українських письменників ХІХ — п. ХХ ст.: Посібник для ВНЗ і шкіл. — К., 1997.
 13. Чижевський Д. Історія української літератури від початків до доби реалізму. — Тернопіль, 1994.

Використані джерела
(додаткова література)

 1. Агеєва В. Український імпресіонізм: М. Коцюбинський, Г. Косинка,
  А. Головко. — К., 1994.
 2. Атом серця: Українська поезія першої половини ХХ ст. — К.,
  1992—1993.
 3. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. — К., 1998.
 4. Брюховецький В. Ліна Костенко. — К., 1989.
 5. Вічна загадка любові: Літературна спадщина Г. Тютюнника. Спогади про письменника. — К., 1988.
 6. Гнідан О., Дем’янівська Л. В. Винниченко: життя, діяльність, твор-
  чість. — К., 1995.
 7. Гончар О. Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанри і стилі. — К., 1989.
 8. Грабович Г. Шевченко як міфотворець: Семантика символів у творчості поета. — К., 1998.
 9. Грицай М. Українська драматургія 17—18 ст. — К., 1974.
 10. Дем’янівська Л. А. Малишко: Життя і творчість. — К., 1985.
 11. Дем’янівська Л. І. Карпенко-Карий: життя і творчість. — К., 1995.
 12. Дем’янівська Л. Українська драматична поема. — К., 1985.
 13. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ — поч. ХХ ст. — Львів, 1999.
 14. Діалектика художнього пошуку: Літературний процес 60—80-х рр. —
  К., 1989.
 15. Довженко і світ. Творчість О. Довженка в контексті світової літератури. — К., 1984.
 16. Дончик В. Грані сучасної прози. — К., 1987.
 17. Дорош Г. Українська психологічна драма 70—80 рр. ХХ ст. — К., 2001.
 18. Енциклопедія постмодернізму. — К., 2003.
 19. Євшан М. І. Франко (нарис його літературної діяльності) // Критика. Літературознавство. Естетика. — К., 1998.
 20. Європейське Відродження та українська література 14—18 ст. — К., 1993.
 21. Єрмоленко С. Нариси з української словесності: (стилістика та культура мови). — К., 1999.
 22. Жулинський М. Із забуття — в безсмертя. — К., 1990.
 23. Забужко О. Шевченків міф України. — К., 1997.
 24. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період — К., 1993.
 25. Загайко П. Українські письменники-полемісти кінця 17—18 ст. — К., 1960.
 26. Зеров М. Нове українське письменство. Тв.: У 2 т. — К., 1990. — Т. 2.
 27. Іванченко М. Дивосвіт прадавніх слов’ян. — К., 1991.
 28. Іваньо І. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди. — К., 1984.
 29. Івашків В. Українська романтична драма 30—80 рр. ХІХ ст. — К., 1990.
 30. Ільєнко І. У жорнах репресій: про українських письменників. — К., 1995.
 31. Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи». — Л., 1995.
 32. Киричок П. Марко Кропивницький. Літературний портрет. — К., 1985.
 33. Клочек Г. Поезія Т. Шевченка: Сучасна інтерпретація. — К., 1998.
 34. Козлов А. Українська дожовтнева драматургія: Еволюція жанрів. — К., 1991.
 35. Корифеї українського театру. Матеріали про діяльність театру корифеїв: Зб. — К., 1982.
 36. Крекотень В. Байки в українській літературі 17—18 ст. —
  К., 1963.
 37. Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини. — К., 1988.
 38. Лихачев Д. С. «Слово о полку Ігореве» и культура его времени. — Л., 1979.
 39. Літературна спадщина Київської Русі і українська література 16—18 ст. — К., 1981.
 40. Літературознавчий словник-довідник. — К., 1997.
 41. Макаров А. Світло українського бароко. — К., 1994.
 42. Махновець Л. Про автора «Слова о полку Ігоревім». — К., 1989.
 43. Мацько Л., Сидоренко О., Мацько О. Стилістика української мови. — К., 2003.
 44. Мишанич О. І. Нечуй-Левицький. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. — К., 1992.
 45. Мишанич О. Крізь віки: Літературно-критичні та історіографічні статті й дослідження. — К., 1996.
 46. Мишанич О. Повернення: Літературно-критичні статті і нариси. — К., 1997.
 47. Молдаван А. «Слово о законе и благодати» Иллариона. — К., 1984.
 48. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи, напрямки, тен-
  денції. — К., 1997.
 49. Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ—ХVІІІ ст. — К., 1998.
 50. Неврлий М. Українська поезія 20 рр.: мікропортрети в художніх стилях і напрямах. — К., 1991.
 51. Одарченко П. Леся Українка: Розвідки різних років. — К., 1994.
 52. П. Куліш і сучасність. — Ів.-Франківськ, 1994.
 53. Павличко С. Дискурс українського модернізму. — К., 1997.
 54. Паломницька проза в історії української літератури. — Жито­мир, 1997.
 55. Писемність Київської Русі: становлення української літератури. — К., 1984.
 56. Погрібний А. Олесь Гончар. — К., 1989.
 57. Потебня О. Естетика і поетика слова. — К., 1985.
 58. Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’яностиків. — К., 1996.
 59. Семенюк Г. Українська драматургія 20-х років. — К., 1993.
 60. Сиваченко М. Над текстами українських письменників. — К., 1985.
 61. Стрельбицький М. Проза монументального історизму. — К., 1988.
 62. Сулима М. Українське віршування кін. 16 — поч. 17 ст. — К., 1985.
 63. Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5 т. — К., 1987—1994.
 64. Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ—ХХ ст.). — К., 1997.
 65. Українська літературна енциклопедія: В 5 т. — К., 1988—1995. —
  Т. 1—3.
 66. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Єрмоленко. — К., 2001.
 67. Українська художня культура. — К., 1996.
 68. Українське літературне бароко: Зб. наук. праць. — К., 1987.
 69. Ушкалов Л. Світ українського бароко. — Х., 1994.
 70. Філософія Відродження на Україні: Зб. наук. праць. — К., 1990.
 71. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1983. — Т. 41.
 72. Франко І. Русько-український театр: історичні обриси // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1981. — Т. 29.
 73. Франко І. Теорія і розвій літератури // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. —
  К., 1983. — Т. 40.
 74. Хижняк З. Києво-Могилянська академія. — К., 1981.
 75. Хропко П. Становлення нової української літератури. — К., 1988.
 76. Шевченківський словник: У 2 т. — К., 1976—1977.
 77. Шевчук В. «Personal verbum» (слово іпостасне): Розмисел. — К., 2001.
 78. Шевчук В. Дорога в тисячу років: Роздуми, статті, есе. — К., 1990.
 79. Шерех Ю. Пороги і Запорожжя: Література. Мистецтво. Ідеологія: У 3 т. — Х., 1998—1999.
 80. Штонь Г. Духовний простір української ліро-епічної прози. — К., 1998.
 81. Як його не любити. Спогади про Д. Луценка. — К., 1996.

Художні тексти

 1. Андієвська Е. Герострати. — Мюнхен, 1970.
 2. Антологія української поезії: В 5 т. — К., 1984—1985.
 3. Багряний І. Під знаком скорпіона: З творчої спадщини письменника. — К., 1994.
 4. Велесова книга: легенди, міфи, думи. — К., 1995.
 5. Винниченко В. Вибрані п’єси. — К., 1991.
 6. Винниченко В. Краса і сила. — К., 1989.
 7. Вінграновський М. Вибрані тв. — К., 1986.
 8. Гончар О. Тв.: У 7 т. — К., 1987—1988.
 9. Грінченко Б. Тв.: У 2 т. — К., 1963.
 10. Давня українська література: Хрестоматія. — Чернівці, 1997.
 11. Довженко О. Тв.: У 5 т. — К., 1983—1985.
 12. Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) // Зібр. творів: У 5 т. — К., 1982.
 13. Калинець І. Тринадцять аналогій. — К., 1991.
 14. Королева Н. Предок. — К., 1991.
 15. Костенко Л. Вибране. — К., 1989.
 16. Котляревський І. Тв.: У 2 т. — К., 1969.
 17. Коцюбинський М. Тв.: У 7 т. — К., 1973—1975.
 18. Куліш М. Тв.: У 2 т. — К., 1990.
 19. Куліш П. Твори: У 2 т. — К., 1994.
 20. Леся Українка. Зібр. тв.: У 12 т. — К., 1975—1979.
 21. Малишко А. Тв.: У 10 т. — К., 1972—1974.
 22. Марко Вовчок. Тв.: У 7 т. — К., 1964—1967.
 23. Марсове поле: Кн. 1: Х — перша половина ХVІІІ ст. — К., 1988.
 24. Нечуй-Левицький І. Тв.: У 10 т. — К., 1965—1968.
 25. Ольжич Олег. Незнаному Воякові. — К., 1995.
 26. Підмогильний В. Оповідання. Повість, романи. — К., 1991.
 27. Пісні Купідона: Любовна поезія на Україні ХVІ — поч. ХІХ ст. —
  К., 1984.
 28. Плужник Є. Поезії. — К., 1988.
 29. Послання оріїв хозарам. — К., 1996.
 30. Розсипані перли: Поети «Молодої музи». — К., 1991.
 31. Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. — К., 1973.
 32. Слово о полку Ігоревім. — К., 1986.
 33. Смолич Ю.Твори: у 8 т. — К., 1986.
 34. Сосюра В. Тв.: У 10 т. — К., 1970—1971.
 35. Стельмах М. Тв.: У 7 т. — К., 1982—1983.
 36. Стефаник В. Повне зібрання тв.: У 3 т. — К., 1952.
 37. Тютюнник Гр. Тв.: Кн. 1, 2. — 1984.
 38. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літера­турної критики ХХ ст.: У 4-х кн. — К., 1994—1995.
 39. Українські поети-романтики 20—30 рр. ХІХ ст. — К., 1987.
 40. Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1976—1986.
 41. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст.: У 3 т. — К., 1996—1997.
 42. Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. — К., 1989.
 43. Шевчук В. Вибрані тв. — К, 1989.
 44. Духовні криниці. Хрестоматія української літератури. — К., 1997. — Ч. І—ІІ.
 45. Живиця. Хрестоматія з української літератури ХХ ст. — К., 1998. — Кн. І, ІІ.

Художні твори сучасної української літератури

 1. Андрусяк І. Шарга: Тексти. — К., 1999.
 2. Андрухович Ю. Рекреації. — К., 1997.
 3. Батурин С. Охоронець. — Львів, 2002.
 4. Воробйов М. Слуга півонії. — К., 2004.
 5. Герасим’юк В. Осінні пси Карпат. — К., 1999.
 6. Дереш Л. Культ. — К., 2002.
 7. Дімаров А. Самосуд. — К., 1999.
 8. Дрозд В. Убивство за сто тисяч американських доларів. — К., 2003.
 9. Жадан С. Депеш Мод. — 2004.
 10. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу. — К., 1998.
 11. Загребельний П. Зона особливої охорони. — К., 1999.
 12. Знак нескінченності: Зб. поезій. — К., 2002.
 13. Кожелянко В. Лженострадамус. — К., 2000.
 14. Кокотюха А. Нейтральна територія: Роман. — Львів, 2002.
 15. Кононенко Є. Імітація. — Львів, 2001.
 16. Кононович Л. Кайдани для олігарха: Кримінальний роман. — Львів, 2001.
 17. Кордун В. Сонцестояння. — К., 1992.
 18. Курков А. Смерть чужого. — К., 2000.
 19. Малкович І. Із янголом на плечі. — К., 1997.
 20. Медвідь В. Кров по соломі. — Львів, 2001.
 21. Медвідь В. Льох. — Львів, 2000.
 22. Павличко Д. Наперсток. — К., 2002.
 23. Павличко Д. Рубаї. — К., 2003.
 24. Павличко Д. Сонети. — К., 2004.
 25. Пашковський Є. Осінь для ангела. — К., 1993.
 26. Римарук І. Діва Обида. Видіння і відлуння. — К., 2002.
 27. Роздобудько І. Мерці. Роман. — Л., 2001.
 28. Скиба Р. Хвороба росту. — К., 1998.
 29. Таран Л. Колекція коханок. — Львів, 2002.
 30. Ульяненко Олесь. Сталінка. — К., 2000.
 31. Цибулько В. Книга застережень 999. — Х., 2003.
 32. Шевчук В. Срібне молоко. — К., 2002.
 33. Шевчук В. Темна музика сосон. Сад житейський. — К., 2004.

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.