лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОЇ СИСТЕМИ
ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 

Вивчаючи самостійно цю тему, студенти повинні зосередити увагу на проблемі самобутності української літератури давнього періоду, її впливі на подальший розвиток нової української літератури; з’ясувати роль і місце давньої української літератури у всеєвропейському культурному контексті; знайти відповіді на такі питання: особливості перекладної й оригінальної давньої ук­раїнської літератури, становлення і розвиток системи жанрів ук­раїнської літератури, основні тенденції розвитку української лі­тературної мови. Студентам потрібно звернути увагу на творчий доробок найвідоміших авторів давньої української літератури (І. Вишенський, Г. Сковорода та ін.).


§ 1. Українська художня література як фактор гуманізації сучасної професійної освіти


Що розуміють під поняттям
«література», «художня література»?
Література (лат. — написане, рукопис) — це:

  1. сукупність писаних і друкованих творів того чи іншого народу, епохи або людства;
  2. література художня — різновид мистецтва, мистецтво слова, що відображає суспільне життя в художніх образах;
  3. сукупність творів писемності для вивчення якогось предмета або питання.

Художня література вивчає дійсність у художніх образах, формує відповідно до того чи іншого часу відповідний естетичний ідеал, тобто певний взірець досконалості, найвищу мету праг-
нень. Художня література як одна з форм суспільної свідомості відіграє значну роль у становленні особистості, виконуючи такі функції: естетичну (вона дає нам змогу насолоджуватися художнім твором, формує наші уявлення про світ за допомогою системи художніх образів, художніх узагальнень); пізнавальну (ми пізнаємо світ через емоції, почуття); інформаційну (художніми засобами повідомляє про естетичний розвиток, культуру певних епох) та інші функції.
Мова художньої літератури є важливою складовою творення національної свідомості, національної мовної моделі світу. Тож талановитий письменник є не лише носієм літературної мови, а й активним її творцем.
Що вкладають у поняття «українська література»?
До недавнього часу під українською літературою ми розуміли тільки творчість наших письменників у межах української літератури (Радянської України). Сучасне розуміння поняття «українська література» об’єднує творчість письменників, які народилися і працювали у політичних межах сучасної України, а також на етнографічних територіях, що входили до складу Росії (наприклад, творчість кошового кубанських козаків, друга Т.Шевченка Якова Кухаренка, літературна діяльність Василя Барки, який наприкінці 20-х р. навчався і працював на українському відділенні філологічного факультету Краснодарського педінституту на Кубані), Польщі (на Лемківщині народився Б. І. Антонич, уродженцем Холмщини був історик, письменник і літературознавець М. Грушевський), письменників діаспори — Канади, США, Ла­тинської Америки, Австралії, Німеччини.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.