лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ КУРСУ

  • Роль художньої літератури як фактору гуманізації суспільства. Поняття «українська література», «українська літературна мова».
  • Давня українська література. Загальна характеристика її перекладного й оригінального варіантів.
  • Поезія, проза, драматургія у давній українській літературі.
  • Українська барокова поезія XVII—XVIIІ ст. Творчий доробок Г. Сковороди.
  • Традиції літописання в давній українській літературі. «Слово о полку Ігоревім» як зразок героїчного епосу давньої літератури.
  • Історична зумовленість, призначення полемічної літератури. Творчість І. Вишенського.
  • Барокова шкільна драма.
  • Нова українська література. Поетична творчість І. Котлярев-
   ського як ознака нової літературної доби. Становлення нової україн-
   ської літературної мови.
  • Романтизм в українській поезії. Загальна характеристика твор-
   чості поетів-романтиків.
  • Постать Т. Шевченка в українській і світовій літературі, націо-
   центричний характер його творчості. Т. Шевченко як основоположник нової української літературної мови.
  • Українська поезія другої половини ХІХ ст. Новаторський характер поетичної творчості І. Франка.
  • Досягнення української модернової поезії. Творчість Лесі Українки. Мовні пошуки поетів-модерністів.
  • Поезія шістдесятників і постшістдесятників.
  • Характеристика сучасної української поезії.
  • Г. Квітка-Основ’яненко як зачинатель нової української про­зи. Роль Г. Квітки-Основ’яненка у становленні мови нової україн­ської прози.
  • Розмаїття української прози другої половини ХІХ ст.
  • Модернова українська проза першої половини ХХ ст. Своєрід-
   ність мови творів М. Коцюбинського, В. Стефаника, В. Винниченка.
  • Загальна характеристика української прози 20—30-х рр.
  • Досягнення української прози періоду 60-х рр. ХХ ст.
  • Характеристика сучасної української прози.
  • Роль І. Котляревського і Г. Квітки-Основ’яненка у становлен-
   ні нової української драми й нової мови драматичних творів.
  • Українська драматургія другої половини ХІХ ст. Театр корифеїв.
  • Новаторський характер драматургії І. Франка та І. Карпенка-Карого.
  • Драматична поема Лесі Українки на тлі української та світової літератур. Мова драматичних творів кінця ХІХ — початку ХХ ст.
  • Актуальність тематики і проблематики драматургії М. Куліша.
  • Драматургія другої половини ХХ ст.
  • Творчі пошуки сучасних українських драматургів.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.