лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Поет, чия пісенна лірика увійшла до скарбниці української літератури, журналіст. Основною ознакою його поезії є мелодійність, наспівність, своєрідна гармонійна «злитість» з українською народнопісенною стихією. У віршах своїх зб. «Дарую людям пісню», «Як тебе не любити», «Пахучий хліб», «За Березовою Рудкою», «Пісня вірності», посмертний «Усе любов’ю зміряне до дна», «А я люблю, люблю…» Д. Луценко виявляє цікавість до традиційної теми української поезії. Темі великої і малої батьків-
щини присвячені «Пісня про Черкащину», «Пісні Волині», «Бать-
ківщино кохана», «Пісня заокеанських братів», «Хата моя, біла ха-
та», «Дорога спадщина», «Отчий дім»:
За Березовою Рудкою
По дібровах і гаях
Голубою незабудкою
Бродить молодість моя.
Поет-фронтовик мав право у своїх віршах говорити від імені свого покоління, тих, хто захищав країну в роки війни («Фронтові побратими», «Стоїть над Волгою курган», «Балада про братерство», «Дума про Україну», поема «Безсмертя»).
Д. Луценко так само щиро пише про найсвятіше почуття в житті — кохання. У митця воно об’єднує любов до жінки і любов до дитини («Не віддам тебе осені», «Пісня вірності», «Неспокій», «Я тебе, як мрію, зачарую», «Як я люблю тебе»), любов до рідної пісні (диптих «Рідна пісня») і, звичайно, до Матері. Його вірші в одному ряду з найдовершенішими зразками української лірики, що оспівує синівську любов до батьків («Батькове серце», «Спасибі вам, Мамо», «Мамина вишня»):
Та не порадує літо
Душу мою молоду...
Плаче тепер білим цвітом
Мамина вишня в саду.
Подпись: МоваУміння у зовні простих, проте наснажених глибиною української пісенної традиції образах, метафорах, порівняннях («а роки, як розсідлані коні», «як сонцем виняньчений колос», «тихий день догора», «співала зачарована тиха Десна») втілити найголовніше притаманне поетичній мові Д. Луценка, з її довершеною ритмомелодикою та майстерністю звукопису.
Багато пісень на слова Д. Луценка, написаних П. Майбородою, І. Шамо, О. Білашем, А. Пашкевичем, О. Екімяном («Ой ти, ніченько», «Де синії гори», «Ой пливи, вінок», «Зачарована Десна»), стали народними, а вірш «Києве мій» сприймають як неофіційний гімн столиці незалежної України.
Кожен рядок Д. Луценка приховує в собі вічні людські цінності, кожен рядок художньо узагальнює пережите поетом, стаючи надбанням справжньої високої літератури.
Подпись: ДумкаУ його поезії звучить душа народу, душа його рідної землі, про що мудро сказав В. Сосюра: «Для поета Д. Лу­ценка поезія — його рідна земля з ніжністю барвистих квітів, шепо­том зарошених садів і гаїв, з вітром і хмарами, з працею на її роздоль­них і щедрих ланах. І тому поезію Д. Луценка я називаю земною».
У чому полягає модерновість поезії
авторів Нью-Йоркської групи?
Лірика представників Нью-Йоркської групи стала своєрідним продовженням творчих шукань поетів Празької школи. Метою її стає необхідність ламання стереотипів заради оновлення поетики українського вірша, велику увагу поети приділяють естетиці твор-
чості, інтелектуалізації змісту поезії.
Особливостями поетичного стилю і мови є ламання традицій у мові твору, бароковість, модерність форм, яка виявляється у пошуку нових слів, поєднанні вишуканого звукопису і відмови від традиційної версифікації, відновленні перерваної традиції українського верлібру.
Бути німим, безпристрасним,
як завжди зачинені двері.
Бути забутим, як стара статуя в маленькім місті...
Б. Рубчак
До поетів Нью-Йоркської групи належать Богдан Рубчак, Бог-
дан Бойчук, Віра Вовк, Юрій Тарнавський, Емма Андієвська
.
Поезію цих авторів вважають виявом сюрреалізму в українській літературі, що продовжувала сюрреалістичні пошуки Ю. Яновського у прозі, Б.-І. Антонича — у поезії. Вона свідчить, що по-українсько­му можна писати інакше, доводить право писати авторським ідіолек­том, для якого загальнонародна мова — лише мистецька рамка.

Поет, прозаїк, художник українського зарубіжжя, що належить до Нью-Йоркської групи. Своєю поетичною творчістю Е. Андієвсь­ка активно задекларовує одну з головних ідей модерністського сві­тобачення: єдиною рушійною силою творчості, єдиним її джере­лом є підсвідомість. Поет має естетичне призначення фіксувати у своїх рядках те, що відбувається у Всесвіті (збірки «Поезії», «Народ­ження ідола», «Риба і розмір», «Первні», «Пісні без тексту» та ін.).
Подпись: МоваТематику, філософську проблематику, мову поетичних візій Е. Андієвської (як й інших авторів Нью-Йоркської групи) слід розглядати у постійній ґенезі від традиційного до нового. Лексикон віршів поетеси — це чепурна, вишукана, екзотична система. Зміст і звукопис поезії Е. Андієвської творять єдиний оригінальний вимір читацького сприймання:
Порічок гроно, наче сонм планет,
Застигло в нерухомім танку —
Закам’янілий пірует
На вічному світанку.
Отже, твори Е. Андієвської як неординарна складова творчості митців Нью-Йоркської групи засвідчують якісний розвиток української поезії.
Подпись: ДумкаЦя поетеса доводить право кожного митця «писати авторським індивідуальним стилем, плекаючи слово» (Мар’яна Накула).
Отже, українське поетичне мистецтво слова завжди проектувалося на реалії світу українців. Герої кожного талановитого поета своєрідні й неповторні, а сам він завжди перебуває під впливом народної творчості. Українська поезія, позначена постійним шуканням індивідуального в контексті європейського мистецького процесу, творенням нової мовної реальності та генетичним зв’язком авторів різних поколінь, є, безперечно, вартісною складовою в системі національної духовності.

1. Що розуміють під новою українською літературою? Яка роль
І. Котляревського у її становленні?
2. Як виявляється романтизм в українській поезії ХІХ ст.? У чому новаторство поезії Т. Шевченка?
3. Яку роль у розвитку української поезії відіграли І. Франко і Леся Українка?
4. Як виявляється модернізм у поезії 20—30-х рр.?
5. Чиїми іменами представлена українська поезія зарубіжжя?
6. Які основні мистецькі проблеми розв’язує поезія шістдесятників?
Основна література: 1—13.
Додаткова література: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 30, 31, 33, 50, 65, 81.
Художні твори: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 28, 30, 34, 39, 40, 42.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.