лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

§ 4. Здобутки української поезії І половини ХХ ст. Українська поезія зарубіжжя


Що являє собою українська поезія
початку 20—30-х рр. ХХ ст.?

Подпись: Є «УУкраїнський модерн, як ніяке інше літературно-мистецьке явище, перебуває в контексті європейського, провісниками якого вважають Ш. Бодлера, Артюра Рембо, а в українській поезії — І. Франка, Лесю Українку та ін. Метою європейської модерної літератури була нова поезія, що створювалася з використанням «небачених» образів та «алхімії» слова.
Особливості модерну в українській поезії виявилися у запереченні реалізму, ствердженні суб’єктивізму поетичної творчості, переході зі сфери розуміння у сферу відчуттів, постійному шуканні нових форм, мовному експерименті, розмаїтті літературно-мистецьких течій, угруповань, співіснуванні полярно протилежних течій (напр., футуристи і неокласики).
Формування модернізму на західноукраїнських землях пов’язане з виданням у 1905 р. журналу «Світ», а також з утворенням у 1907 р. групи «Молода Муза» (М. Яцків, П. Карманський, В. Пачовський, Б. Леп-
кий, С. Чарнецький та ін.).
Українську поезію цього періоду характеризує розмаїття жанрово-стильових тенденцій, розроблення системи віршових форм, широта тематичних меж. В українській поезії найбільш потужно виявили себе символісти, неокласики, футуристи, експресіоністи.
Символізм
Для символізму характерні:

  • декларативно підкреслений відхід від громадянської теми, прагнення до досконалої художньої форми (зб. «Сонячні кларнети» П. Тичини, «Лірика», «Цілую землю» М. Філянського);
  • схильність до філософських та релігійних тем, романтичне сприйняття революційних ідеалів. Представниками символізму в українській поезії вважають Якова Савченка, Миколу Терещенка, Олексу Слісаренка.

Гей, вдарте в струни, кобзарі,
Натхніть серця піснями!
Вкраїнські прапори вгорі —
Мов сонце над степами...
П. Тичина

Один із проникливих українських ліриків, талановитий драматург і прозаїк, перекладач. Творчість Олександра Олеся можна поділити на два етапи: тонкого лірика, оптиміста початку століття змінює мудрий філософ часів еміграції, що сумує за втраченою Батьківщиною.
Основними мотивами його ранньої лірики є всеохоплююче кохання у різноманітних проявах та обожнення природи (зб. «З журбою радість обнялась», «Поезії. Кн. ІІ», «Поезії. Кн. ІІІ»). Глибина внутрішніх переживань, «злитість» з народнопісенною традицією, талановите інтерпретування світових образів — це ті риси, що надавали поезії Олеся витонченого естетизму, за який йому часто дорікали критики як за відрив від реального життя. Логічним є використання поетом тих жанрів, які допомагали осмислити «мить життя». Це пейзажні вірші-замальовки, вірші-медитації.
Поезія Олеся змінює своє звучання після революції 1905 року, Лютневої революції 1917, які митець сприймав як наближення волі народу («Воля!? Воля!? Сниться, може?»). Мажорний мотив революційних змін, ролі митця у суспільному житті стає наскрізним у зб. «Будь мечем моїм». Проте поступове розчарування у революційній дійсності змінює загальний тон пое-
зій Олександра Олеся, посилюючи той символізм, що називають
візитівкою митця («Айстри»):
І вгледіли айстри, що жити — дарма, —
Схилились і вмерли. І тут, як на сміх,
Засяяло сонце над трупами їх!
Переїзд до Праги став причиною зміни загальної настроєвої гами емігрантської поезії Олеся, основною нотою якої стає туга за Батьківщиною (зб. «Чужиною», «Кому повім печаль мою»).
Подпись: МоваСильно відчутний народнопісенний струмінь Олесевих віршів, легкість і граціозність ритмомелодики, музикальність звукоряду удосконалили українське поетичне слово.
Отже, творчість Олександра Олеся була тим талановитим міст-
ком, що поєднував українську поетичну традицію з новаторськими пошуками молодих модерністів початку ХХ ст.
Подпись: ДумкаПоезію Олександра Олеся по-різному оцінювали сучас-
ники, проте влучно зазначив М. Рильський: «Він часто
хотів бути просто співцем земної радості, кохання і квітів…».
Неокласицизм
Як літературна течія неокласицизм базувався на:

  • відродженні античних ідеалів;
  • зверненні до джерел світової літератури (засновниками школи поетичного перекладу вважають М. Рильського і М. Зерова);
  • особливій увазі до розвитку поетичної мови, зокрема мелодійності віршування.

Неокласики розвивали жанр сонета. Представниками неокласицизму є М. Зеров, М. Рильський, М. Драй-Хмара, П. Филипович,
Освальд Бургардт (Ю. Клен).
Шляхами радісно-чужими
Отак іти б і мандрувати.
І десь під зорями нічними
В високих травах засипати
Юрій Клен

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.