лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

§ 2. Поетичне новаторство Т. ШевченкаУспіх його поезій базується на двох основах: геніальній обдарованості поета і народній основі його творчості.
Тематика і проблематика поезій Шевченка наскрізь національ-
на. Її можна визначити триаспектно: «слава» — національна тра-
диція, «слово» — національна культура, «правда» — загальнолюдські вимоги релігійно-морального плану (тема історичного минулого, тема жіночої долі, тема майбутнього та ін.). Новаторською й оригінальною є історіософія Т. Шевченка, що поєднувала особистісне й народне у поглядах на минуле України, яку поет обов’яз­ково включав у загальноєвропейський історичний контекст. Своєрідною є форма Шевченкового вірша. На думку Д. Чижевського, поет відмовляється від традицій наслідування російського вірша, пов’язуючи авторську віршову ритміку з народним розміром (ко-
ломийковим і колядковим), напр.:


коломийковий

колядковий

Пливуть собі співаючи;
Море вітер чує,
Попереду Гамалія
Байдаком керує.

З Трубайлом Альта між осокою
Зійшлись, з’єднались,
Мов брат з сестрою,
І все те, все те радує очі,
А серце плаче, глянуть не хоче…

Подпись: МоваТак само оригінальним є використання неповної, неточної рими, внутрішньої рими, що дає змогу уникнути одноманітності викладу: «Єсть у мене діти, та де їх подіти». Романтизм як риса творчості Т. Шевченка виявився також у використанні жанру бай-
ронічної поеми
, тобто поеми «вільної форми», де іноді до вірша приєднується проза й наявне формальне вираження авторських почувань і думок (широкі ліричні вступи й відступи): від «Катерини», «Гайдамаків», «Наймички» до «Неофітів» та поеми «Ма-
рія». Своєрідність Шевченкової поезії позначилася на таких жан-
рових формах, як співочі пісенні вірші й вірші-рефлексії.
Т. Шевченко є основоположником нової української літературної мови. Мова його творів багата на поетич­ні паралелізми, антитези та інші художні засоби; відзначена високою афористичністю, відсутністю вульгаризмів, «просторічної мови» (на відміну від попередників):
І день іде, і ніч іде.
І, голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
Апостол правди і науки?
Отже, з творів Кобзаря увесь світ довідується про основні духовні цінності нашого народу: мову, звичаї, побут, культуру, а «ук­раїнська література вже не потребує нічиєї ласки». Т. Шевченко син­тезує мистецький досвід минулих поколінь, одночасно творячи новий рівень культурного, філософського, духовного розвитку ук­раїнців як нації, з геніальною простотою розв’язуючи «вічні» проб­леми свободи, добра і зла, справедливості, сили слова.
Подпись: Думка«Муза Шевченка розривала завісу народного життя. І страшно, і солодко, і болісно, і чарівно було заглянути туди! Тарасова муза прорвала якийсь підземний заклеп, вже
кілька віків замкнений багатьма замками, запечатаний багатьма печатями» (М. Костомаров).

П. Куліш — поет, драматург, публіцист, громадський діяч, чий внесок в українську культуру насправді ще не отримав гідної оцінки. Творча й наукова діяльність Куліша є цілою епохою в історії України, яка була його головною музою.Творчий доробок П. Куліша представлений збірками «Досвітки», «Хуторна поезія», «Дзвін», а також поемами «Настуся», «Великі проводи», «Магомет та Хадиза», «Григорій Сковорода», перекладами (зб. «Позичена кобза»).
Меланхолійно-песимістичне світовідчуття П. Куліша-людини впливало на осмислення П. Кулішем-поетом традиційних романтичних тем: героїчне минуле народу, національна туга за відродженням України, митець у сучасному суспільстві, слово як знаряддя культурної місії митця.
Найбільш популярними у Куліша-романтика були традиційні жанри, які він зумів наповнити ідіостильовими рисами: філософська, медитативна, інтимна, політична лірика.
Подпись: Є «УДіяльність П. Куліша як майстерного перекладача кра-
щих творів світової літератури прилучала українсько-
го читача до культурних надбань інших народів, сприяючи євро­пеїзації української літератури (переклади і переспіви творів
Шиллера, Гете, Гейне, Байрона).
Подпись: МоваМова є філософською основою поезій Куліша, який ставиться до неї як до найдавнішої культурної традиції України, що «найліпше заховалася у серці народному». Розроблений ним правопис «кулішівка» є важливим етапом розвитку українського фонетичного правопису. П. Куліш своєю творчістю підтверджував придатність української мови до повноцінного культурного вжитку: «Я бачу в перекладах найкращу пробу мови щодо її зграбності, живописності, гармонії».
Подпись: ДумкаПодпись: Є «УІсторичні поеми «Магомет і Хадиза», «Маруся Богус-
лавка» мають релігійне забарвлення. Їхньою провідною ідеєю є осуд релігійного фанатизму, що і сьогодні спричиняє війни між народами. Суголосні ідеї знаходимо у В. Скотта («Гаральд Хоробрий»).
За висловом І. Франка, вірші П. Куліша можна віднести «до перлів нашої поезії», а сам поет був «голов­ним двигачем українофільського руху…»:
Кобзо, ти наша орлана єдина…
Поки із мертвих воскресне Вкраїна,
Поки дождеться живої весни,
Ти нам про нашу тісноту дзвони.
Отже, романтизм мав великий вплив на українську літературу, розвиваючи нову літературну мову як знаряддя нової культури. У часи політичного занепаду романтична поезія була єдиним полем національного життя і національного руху.
Подпись: Є «УУ світовій літературі цього часу популярні переклади
творів Т. Шевченка (сербська, болгарська література). Козацька тема звучить у чеській, словацькій, французькій літературах (наприклад, «Українські козаки. Б. Хмельницький» П. Меріме,
поема «Мазепа» Дж. Байрона, поема «Мазепа» І. Готшалля).

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.