лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

§ 5. Становлення і розвиток жанрової системи української поезії


Якою була жанрово-стильова палітра
українського поетичного бароко (ХVІІ—ХVІІІ ст.)?
Період бароко в Україні називають «козацьким», оскільки головним замовником, головним творцем поетичних шедеврів та їх головним героєм був козак — лицар-філософ.
Подпись: Є «УУ кінці ХVІІ ст. в Європі посилилась увага до пов-
стань і воєн українського козацтва. Навіть поль-
ські шляхтичі посилали молодь на Січ, бо вважа-
ли, що серед козаків можна навчитися порядку і лицарських чеснот.
У світовій літературі на той час були популярними лицарські романи з головним героєм — благородним лицарем.
Жанрово-тематичний діапазон поезії цього періоду включав: а) духовну лірику («аскетизм»), ідеалом якої був герой, що вершить долю світу, а в особистому житті залишається аскетично скромним; б) духовно-світську лірику, меланхолійну лірику («лібертизм»), основою якої була філософія Епікура і яка осмислювала вічну тему людської долі; в) патріотичну лірику («марсіалізм»), в якій розроблялась тема війни, бойових походів, захисту Вітчизни-Матері; г) інтелектуальну поезію (вірші- «іграшки»), яка відбивала творчі пошуки нової поетичної форми.
Подпись: МоваАктивно розвивались такі жанри: панегірики («Імнологія», «Евхаристиріон, або вдячність», «Евфоніа веселомбрчяка»). Вони пи­салися у формі зірки, чаші, трикутника. Популярними були на той час оди, гімни, елегії (напр., «Плач Російський»), «ляменти», пое­ми історичного змісту (напр., «Чигирин» Олександра Бучинсько­го-Яскольда, «Розмова Великоросії з Малоросією» Семена Дівови-
ча), паліндроми, або «раки літеральні», чотиригранні вірші, акро-
вірші
, епіграми, вірші-загадки, резонуючі вірші.
Лірика творилася старою книжною українською мовою з елементами живої народної. У сюжетах величальних барокових віршів часто використовувались образи грецької міфології, які складали своєрідну мовну систему символів та алегорій, узагальнюючи морально-етичні основи духовного світу давніх українців.
Серед найвідоміших авторів — Касіян Сакович, Лазар Баранович, Семен Дівович, Митрофан Довгалевський, Феофан Про-
копович, Іван Некрашевич, Климентій Зиновіїв, Іван Величков-
ський, Олександр Бучинський-Яскольд, Пилип Орлик та ін
.
Подпись: Є «УОригінальною сторінкою в історії української поезії цього часу стала творчість мандрівних дяків, які розвивали жанр жартівливих та по-
здоровчих віршів.
Їхня лірична творчість відзначалася поєднанням книжних поетичних канонів із народнопоетичною
традицією. У Європі співзвучною їм була творчість мандрівних
поетів-вагантів.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.