лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ


1.1. Методичні поради до вивчення теми


При вивченні даної теми особлива увага має бути приділена розумінню основних понять і категорій.
Під електронною комерцією (e-commerce) на сьогоднішній день розуміють здійснення будь-яких форм ділових угод за допомогою інформаційних мереж.
При цьому можуть бути забезпечені:

 • он-лайнове надання інформації про товари та послуги;
 • он-лайнове оформлення замовлення і видача рахунка;
 • он-лайнова оплата й обробка трансакцій.

Слід розрізняти поняття «електронна комерція» та «електронний бізнес».
Так, електронний бізнес (e-business) — будь-яка ділова активність, що використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків компанії з метою створення прибутку.
Таким чином, «електронна комерція» відповідає процесам здійснення продажів, а «електронний бізнес» — бізнесу взагалі.
Виділяють 4 основні групи суб’єктів електронної комерції:

 • Споживачі (С-consumer) — фізичні особи.
 • Бізнесові організації (В-business).
 • Державні органи (G-government, деколи A-administ­ration).
 • Фінансові установи, що забезпечують розрахунки між іншими суб’єктами електронної комерції.

Відповідно до того, як здійснюється взаємодія суб’єктів, виділяють різні напрями електронної комерції (рис. 1.1):

Рис. 1.1. Напрями електронної комерції
В2С (business-to-consumer) — передбачає надання компаніями товарів та послуг кінцевим споживачам, яскравий приклад реалізації цього напряму — електронні магазини в мережі Інтернет;
В2В (business-to-business) — продаж товарів та послуг через Інтернет між компаніями — прикладом є різноманітні товарні біржі, торгові майданчики в Інтернет.
С2С (consumer-to-consumer) — можливість здійснення угод через Інтернет між фізичними особами — прикладом є електронні аукціони типу www.ebay.com.
С2В (consumer-to-business) — надання послуг фізичними особами бізнесовим структурам.
G2C (government-to-consumer) — надання урядовими установами послуг кінцевим споживачам через Інтернет. Особливістю даного напряму електронної комерції є те, що оплату послуг урядових установ ми здійснюємо наперед (сплачуючи податки). Даний напрям електронної комерції на сьогоднішній день найменш розвинутий, однак має досить високий потенціал, особливо в соціальній та податковій сфері. Серед послуг, що можуть надаватися державою громадянам через Інтернет, можна назвати: заповнення податкових декларацій та збір податків; реєстрація транс­порту; оплата квитанцій за комунальні послуги та штрафів; надання інформації з питань законодавства і права (правові бази даних) та ін.
C2G (consumer-to-government) — напрям, що передбачає надання громадянами послуг державі. Як приклади можна навести: електронні голосування; опитування громадської думки та ін.
G2G (government-to-government) — автоматизація відносин і документообігу між державними відомствами та між відомствами різних держав.
В2G (business-to-government) — надання комерційними компаніями товарів та послуг державним установам. Даний напрямок проявляється останнім часом у використанні урядами розвинутих країн Інтернет для проведення закупівель — від публікації оголошень до опублікування результатів угод. Реалізація даного напряму може здійснюватися за допомогою B2G-торговельних майданчиків, на яких проводяться тендери чи аукціони.
G2В (government-to-business) — цей напрямок передбачає надання послуг державними органами бізнес-організаціям і включає: автоматизацію розрахунків за податками, сертифікацію, надання інформації з питань законодавства і права та ін.
1.2. Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 1

ОПИС ЕЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНУ

Мета лабораторної роботи: отримати уявлення про організацію електронних магазинів та про наявні українські електронні магазини.
Порядок виконання:

  • Вибрати із списку, наданого викладачем, або знайти в Інтернет за допомогою пошукової системи (http://meta-ukraine.com) або іншої (www.uaportal.com, www.bigmir.net, www.a-counter.kiev.ua, http://atlasUA.net тощо) самостійно український електронний магазин, або магазин, що здійснює обслуговування на території СНД.
  • У вікні броузера (Internet Explorer) вказати адресу магазину та зайти на сайт магазину.
  • Детально ознайомитися із роботою електронного магазину.
  • Оформити звіт про лабораторну роботу, в якому описати електронний магазин за такими позиціями:
  • Назва магазину.
  • Електронна адреса.
  • Географічний район діяльності.
  • Напрямок діяльності магазину.
  • Групи товарів, якими торгує магазин.
  • Які можливості дає покупцеві (меню).
  • Як формується «кошик замовлення» в магазині.
  • Як зробити замовлення в магазині (описати також реє-
   страцію).
  • Які умови, способи оплати товарів.
  • Які умови доставки.
  • Що сподобалось в магазині.
  • Які недоліки, на вашу думку, присутні в організації магазину.
  • Захист лабораторної роботи перед викладачем.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.