лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Проведення розрахунків побудованої моделі з системою вибору найкращої альтернативи.

Для реалізації цього етапу слід виконати наступні дії:
а) активізувати командну послідовність Tools>Compare, в результаті якої в таблиці з’являться підсумкові результати порівняння альтернатив (рис. 5);
б) підсумкові результати можуть бути виведені у двох формах: 1) рейтингові бали та 2) рейтингові місця. Для переходу від однієї форми до іншої слід активізувати або деактивізувати командну послідовність View>Score.

Рис. 5. Підсумкова таблиця з результатами в СППР Decision Grid

 1. Графічне представлення результатів розрахунків.

Для графічного представлення результатів розрахунків слід виконати наступні дії:
а) активізувати командну послідовність Tools>Graphs, в результаті чого з’явиться додаткове вікно Graphs (рис. 6);

Рис. 6. Графічне представлення підсумкових результатів
в СППР Decision Grid (з легендою)
б) для виведення на екран легенди для отриманого графіка в цьому додатковому вікні на інструментальній панелі слід натиснути третю справа піктограму Show/Hide Legend.

 1. Формування другого сценарію для прийняття рішення в конкретній ситуації.

Для реалізації цього етапу слід активізувати над робочою таблицею закладку Scenario 2 і виконати для цього сценарію кроки 2-8 даної інструкції.


8.4. Завдання для перевірки знань

 1. Охарактеризуйте еволюцію стандартів електронного обміну комерційними та фінансовими повідомленнями.
 2. Назвіть та охарактеризуйте основні компоненти міжнародного стандарту EDIFACT, що використовується в системах електронної комерції.
 3. Як утворюються елементи та сегменти даних в міжнародному стандарті EDIFACT, що використовуються в системах електронної комерції?
 4. Опишіть синтаксичні правила міжнародного стандарту EDIFACT, що використовуються в системах електронної комерції.
 5. Які електронні документи, що циркулюють в системах електронної комерції, регламентує міжнародний стандарт OBI (Open Buying on Internet)?
 6. Опишіть взаємодію суб’єктів електронної комерції класу В2В при використанні міжнародного стандарту OBI (Open Buying on Internet).
 7. Які основні стадії поведінки покупців при купівлі товарів в системах електронної комерції можуть бути автоматизовані за допомогою програмних агентів?
 8. Що таке ідентифікація потреби покупця, продуктовий та товарний брокеринг?
 9. Опишіть функціональність програмного агента Copernic Shopper при використанні його в системах електронної комерції.
 10. Як слід розуміти гнучкість організаційної структури в системах електронної комерції?
 11. Які основні зміни в роботі фірми можуть мати місце в разі впровадження електронної комерції?
 12. Яким чином використання інформації про замовників та їх потреби, комерції, може вплинути на економічну діяльність фірми, яка впровадила систему електронної комерції?
 13. Чим пояснюється необхідність експериментування в ринковому просторі в разі використання систем електронної комерції?
 14. Схарактеризуйте основні організаційні питання, що виникають при впровадженні систем електронної комерції.
 15. Які маркетингові заходи слід здійснювати та правові питання вирішувати при впровадженні систем електронної комерції?

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.