лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

  1. Введення реальних назв критеріїв та альтернатив для конкретної ситуації, пов’язаної з прийняттям рішень.

На цьому етапі слід замість абстрактних назв Criterion1, Criterion 2 . . . Criterion 5 та Alternative 1, Alternative 2 . . . ввести у відповідні чарунки назви реальних критеріїв та альтернатив.

  1. Опис критеріїв, що використовуються в конкретній ситуації.

На цьому етапі слід ввести характеристики (параметри) для кожного із критеріїв. Для цього необхідно виконати наступні дії:
а) виділити клацанням конкретний критерій та активізувати командну послідовність Format>Criterion>Edit, в результаті чого з’явиться додаткове вікно, наведене на рис. 3.
б) залежно від типу конкретного критерія (кількісний чи якісний) слід здійснити його опис. Для кількісного критерія (Quanti­tative) слід заповнити наступні віконця: Decimals — десяткова точність; Unit — одиниця виміру (якщо необхідна одиниця виміру відсутня в запропонованому списку, що розкрився, слід ввести свою, скориставшись для цього відповідними латинськими аббревіатурами) та значення Worst-Best (найгірше та найкраще значення для даного критерію з погляду на суть ситуації, для якої приймається рішення). Для якісного (Qualitative) критерія слід зі списку Value Scale (from worst to best) вибрати такі рівні градації (перелік значень) якісного критерія, які відповідають конкретній ситуації, або ж при відсутності ввести власний варіант рівнів градації якісного критерія.


Рис. 3. Додаткове вікно опису критеріїв в СППР Decision Grid
Після проведення опису критерія в додатковому вікні слід натиснути ОК.
в) повторити дії, описані в пунктах 4, а та 4, б для решти критеріїв.

  1. Введення ваги для кожного із критеріїв.

Для реалізації цього етапу слід виконати наступні дії:
а) активізувати командну послідовність Tools>Weight, в результаті чого з’явиться додаткове вікно, наведене на рис. 4;
б) в лівій нижній частині цього додаткового вікна, яка має назву Set Weights, для кожного із критеріїв за своїми власними (суб’єктивними) уподобаннями ввести значення ваги і натиснути кнопку ОК.


Примітка. Рекомендується, щоб сума ваг окремих критеріїв для кожного із сценаріїв дорівнювала 100.


Рис. 4. Додаткове вікно визначення ваги
кожного із критеріїв СППР Decision Grid

  1. Введення реальних значень критеріїв для кожної із альтернатив.

Для реалізації цього етапу слід ввести у відповідні чарунки реальні значення критеріїв для кожної з альтернатив. Для кількісних критеріїв значення вводяться безпосередньо з цифрової частини клавіатури, для якісних — вибираються зі списку рівнів градації, що були вибрані під час виконання пункту 4, б.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.