лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міжнародний стандарт для EDI (UN/EDIFACT — Міжнародний стандарт для EDI (EDI для адміністрування, комерції і торгівлі), особливо широко застосовується в Західній Європі.
Об’єкт OBI (OBI object) — інкапсульована версія даних OBI, яка може включати в себе цифровий підпис або дані OBI.
Обмін фінансовими електронними даними (Financial Electro­nic Data Interchange) — являє собою передачу типу «комп’ю­тер—в—комп’ютер» як платіжних інструкцій, так і подробиць про грошові перекази з використанням міжнародних стандартів повідомлень. Прикладом є торгові платежі: роздрібний торгівець посилає платіж постачальнику як оплату кількох рахунків-фактур.
Патентовані стандарти EDI (Proprietary EDI Standards) — несумісні з ASC X12 стандарти, що застосовуються лише в конкретній галузі EDI, розроблені групою компаній в одній галузі. Як правило, користувачі патентованих стандартів згодом переходять на стандарти ANSI ASC X12 або EDIFACT.
Програмний агент (Software agent) — автономний програмний модуль, який взаємодіє з собі подібними та з середовищем від імені і на користь конкретного користувача.
Система електронного обміну даними (Electronic Data Interchange) — OBI встановлює стандарт на основі EDI для форматування електронних замовлень без використання інших аспектів EDI, що стосуються передачі інформації. Через EDI-системи здійснювалася взаємодія між відділами збуту і постачання великих корпорацій.
Словник елементів даних (Data Element Dictionary) — публікація, в якій перераховуються всі елементи даних, використані в стандартах EDI.
Стандарт повідомлень (Message standard) — правила, за якими бізнес-дані, що традиційно знаходяться в паперових документах, переводяться в комп’ютерний формат для передачі електронним способом у комп’ютер торгового партнера для обробки (див. Стандарт ANSI X12 і UN/EDIFACT).
Стандарти EDI (EDI Standards) — правила, за якими бізнес-дані транслюються у формат для передачі в комп’ютер торгового партнера для обробки. У США також відомі як стандарти ANSI ASC X12.
Угода OBI EDI (OBI EDI convention) — заснована на EDI специфікація формату запиту на замовлення OBI або замовлення, засноване на стандарті EDI ASC X.12 850 для електронних замовлень на купівлю.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.