лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.2. Термінологічний словник
Відкрита купівля в Інтернет (Open Buying on the Internet [OBI]) — стандарт для безпечної, сумісної торгівлі в мережі Інтернет за моделлю «бізнес—бізнес», розроблений Круглим столом по купівлях в Інтернет і підтримуваний Консорціу-
мом OBI.
Дані OBI (OBI data) — поле даних усередині об’єкта OBI, який в OBI версії 1,0 містить замовлення або запит на замовлення у форматі, заснованому на угоді OBI EDI.
Електронний обмін даними (Electronic Data Interchange) — електронний обмін даними (EDI), найважливіша частина електронної комерції (EC), являє собою обмін бізнес-даними стандартизованого формату за принципом «комп’ютер—комп’ютер» між торговими партнерами.
Електронний обмін даними для адміністрування, комерції і транспорту (EDIFACT [Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport]) — стандарт, який містить вимоги до даних для здійснення міжнародної торгівлі і визнаний країнами в усьому світі як їх EDI-стандарт.
Електронний обмін грошовими коштами (Electronic Funds Transfer, EFT) — являє собою технологію (одну з технологій елект­ронної комерції), яка дозволяє переводити грошові кошти з банківського рахунка однієї особи або організації на банківський рахунок іншої особи або організації. Термін EFT також використовується для позначення акта використання даної технології. Ця технологія є важливим доповненням в організаціях, що впроваджують у себе EDI.
Електронна пошта (е-mail — Electronic Mail) — спосіб пересилки приватних повідомлень іншим абонентам мережі. Кожний абонент електронної пошти має свою особисту поштову адресу, що складається з розділених знаком @ імені користувача в системі і назви комп’ютера, на якій працює поштовий сервер. З точки зору користувача, електронна пошта являє собою програму, що дозволяє відправ­ляти повідомлення, прямо набираючи їх на комп’ютері, і отримувати листи, відправлені іншими. Електронна пошта також може автоматично доставлятися великій кількості адрес (через список розсилки — Mailing List).
Елемент даних (Data element) — найдрібніша змістовна одиниця інформації в бізнес-трансакції. Елемент даних може стиснути об’ємну описову інформацію в короткий код. Подібно до «поля» в паперовому документі або базі даних серія елементів даних використовується для побудови сегмента даних. Словник елемента даних, який визначає елемент даних і коди даних, є частиною стандартів ANSI X12.
Замовлення OBI (OBI order) — заснована на EDI структура даних, яка відображає офіційний, повноважний запит на товари або послуги на основі заздалегідь установлених цін, термінів і умов. Відправляється (в межах об’єкта OBI) із закупівельної організації торговому партнеру і, як правило, пов’язана з відповідним запитом на замовлення. Формат замовлення визначається угодою про формат замовлення OBI, заснований на стандарті EDI ASC X.12 850.
Запит на замовлення OBI(OBI order request) — заснована на EDI структура даних, яка відображає «купівельний візок» реквізиціонера. Відправляється (в межах об’єкта OBI) із закупівельної організації в організацію реквізиціонера для оформлення і затвердження замовлення. Формат запиту на стандарті EDI ASC X.12 850.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.