лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 
 

Тема 8. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

 
 

 

 

8.1. Методичні поради до вивчення теми


Успіх при впровадженні системи електронної комерції значною мірою залежить від інформації, а точніше від застосування її як продукту, що продається. У бізнесі, і зокрема в електронній комерції, важливо підтримувати контакти з постійними замовниками та шукати нових. Не менш важливо надавати підтримку клієнтам після завершення угоди. На кожному з цих етапів задіяна інформація, і велика частина її може бути отримана або оброб­лена за допомогою Інтернет. Можливості та вигоди від використання Інтернет і його новітніх технологій безпосередньо пов’я­зані з тим, наскільки ці технології відповідають потребам компанії, що має намір впроваджувати систему електронної комерції, а також із ситуацією на ринку, на якому продукція компанії має попит.
Оскільки мережа Інтернет є основою сучасної електронної комерції, то очевидно, що технологічні засоби та тактичні прийоми, що в ній використовуються, покликані сприяти ефективності діяль­ності систем електронної комерції в тій чи іншій компанії.
В цьому контексті мають на увазі:

  1. розвиток та використання стандартів електронного обміну даними (ЕОД) в системах електронної комерції (для опрацювання цього аспекту слід ознайомитися з існуючими стандартами, такими як Міжнародний стандарт електронного обміну даними для адміністрації, комерції і транспорту (EDIFACT), що має різні сфери застосування, та з Міжнародним стандартом відкритої торгівлі через Інтернет (ОВІ), який орієнтований виключно на електронну комерцію і регламентує утворення лише двох електронних документів, які циркулюють при здійсненні торговельних операцій: запит на замовлення (по суті, аналог звичайного рахунка-фактури) та власне замовлення;
  2. використання спеціальних програмних засобів, які можуть функціонувати в середовищі Інтернет і при цьому сприяти підвищенню ефективності систем електронної комерції — це і програмні засоби для здійснення рекламних заходів в електронній комерції (наприклад, програмні продукти для баннерної реклами), це і програмні агенти (Software agents), які допомагають потенційному покупцеві прискорити в системах електронної комерції основних стадій процесу купівлі (індентифікація (ототож­нення): потреби -> продуктовий брокеринг -> торговий брокеринг ведення переговорів -> платіж і доставка товару обслуговування). На сьогодні існує декілька десятків програмних агентів, орієнтованих саме на застосування в електронній комерції (Т@T, Kasbah, AuctionBot та ін.)
  3. . (Для закріплення матеріалу даної теми студентам пропонується виконати лабораторну роботу на предмет оптимізації пошуку товарів в електронних магазинах з використанням програмного агента Copernic Shopper).

Не менш важливими чинниками в забезпеченні успішної діяль­ності системи електронної комерції в конкретній компанії, з якими слід познайомитися при опрацюванні даної теми курсу, є й інші, а саме: 1) гнучкість організаційної структури компанії; 2) необхідність експериментування в ринковому просторі; 3) про­ведення необхідних маркетингових заходів тощо.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.