лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Робота електронної агенції з купівлі-продажу
Кожний агент має графічний інтерфейс, який дозволяє користувачу управляти роботами агента чи аналізувати статус активності агента. Інтерфейс агента покупця дозволяє користувачу вибирати продукти та кількість товару. Списки товарів наведені в меню, що випадає, можуть бути використовані для визначення кількості товарів, яку можна придбати. Натискання кнопки Shop приведе до того, що агент покупця розпочне пошук конкретного товару та небхідної кількості. Натискання кнопки Quit приведе до того, що агент клієнта надішле повідомлення для відключення агентів продавців, а після цього і власного відключення. Інтерфейс кожного агента дозволяє виводи на екран кількість замовленого, підсумкову суму (рахунок), а також види активності агентів. На рис. 7.2 наведені інтерфейси цих агентів.


Рис. 7.2. Графічні інтерфейси агентів, що взаємодіють
в електронній агенції з купівлі-продажу
Після того як користувач вибрав продукти та їх кількість та натиснув кнопку Shop, агент покупця надсилає запит агентам продавців щодо пропозицій ціни. Агенти продавців відповідають такими пропозиціями ціни для конкретного товару. Далі агент покупця вирішує, який із продавців пропонує найменшу ціну і надсилає запит щодо купівлі-продажу саме цьому продавцю. Його агент саме формує замовлення, зменшує кількість наявних запасів та додає ціну продажу до рахунка, після чого надсилає повідомлення з відповідною інформацією агенту покупця.


7.4. Завдання для перевірки знань

 1. Дайте визначення поняття «віртуальне підприємство».
 2. Опишіть структуру віртуального підприємства.
 3. На основі яких ознак можна здійснювати класифікацію віртуальних підприємств?
 4. Як класифікуються віртуальні підприємства на основі топологій?
 5. Чим відрізняються віртуальні підприємства структурного типу «федерація» від віртуальних підприємств структурного типу «зірка»?
 6. Назвіть та схарактеризуйте основні кроки при проектуванні та створенні віртуальних підприємств.
 7. Що таке «життєвий цикл віртуального підприємства» і які етапи він включає?
 8. Які ролі окремих підприємств можна виділити у мережевій організації віртуального підприємства ?
 9. Які функціональні можливості щодо обробки інформації повинні бути передбачені в ВП ?
 10. Назвіть та охарактеризуйте креатині та конфігураційні функціональні можливості, які повинні бути передбачені в ВП.
 11. Які технологічні заходи повинен об’єднувати процес синтезу ВП?
 12. Назвіть та охарактеризуйте складові технології, які сприяють створенню середовища ВП ?
 13. Які етапи створення ВП існують? Охарактеризуйте їх.
 14. Які основні вимоги пред’являються до систем workflow в складі ВП?
Назвіть приклади реальних віртуальних підприємств.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.