лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.3. Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт

Лабораторна робота №7

СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА (ЕЛЕКТРОННОЇ АГЕНЦІЇ З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ) ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАСОБУ AgentBuilder


Мета роботи: створення електронної агенції з купівлі/продажу та ознайомлення з її роботою (з використанням інструментального засобу AgentBuilder; опис принципу роботи такої агенції наведено в Додатку 7.1).
Умови виконання: наявність на комп’ютерах інструментальної платформи Java.

Примітка. Лабораторна робота орієнтована на студентів факультету інформаційних систем і технологій, знайомих з основами програмування в середовищі Java.

 

Порядок виконання роботи:

  1. Перед створенням віртуального торговельного підприємства (електронної агенції з купівлі/продажу), слід завантажити інструментальнтй набір AgentBuilder версії 1.01 або пізнішої (зробити це можна з сайту організації розробника www.agentbuilder.com).
  2. Завантажити репозиторій агенції з купівлі/продажу з цього ж сайту.
  3. Імпортувати репозиторій агенції з купівлі/продажу в інструментальний набір AgentBuilder.
  4. Запустити AgentBuilder, після чого в додатку Project Ma­nager вибрати командну послідовність Edit/Preferences та натиснути кнопку Directories.
  5. Вибрати рядок Repository і натиснути кнопку Browse.
  6. У вікні Directory Dialog знайти каталог, в який було завантажено файли агенції з купівлі/продажу, вибрати підкаталог репозиторію у вікні діалогу та натиснути кнопку ОК.

Примітка. Існує два незалежних способи запуску агентів з купівлі/продажу. Перший передбачає запуск всіх агентів без­посередньо з інструментального засобу AgentBuilder. Користувач може завантажити та запустити агентів за один раз, причому порядок запуску не має значення. Для того щоб це зробити, слід з позиції головного меню Tools вибрати Agent Manager, відкрити Store 1 agent та вибрати командну послідовність Options/Run Agent. В результаті таких дій на екрані з’явиться вікно діалогу Agent Engine Options. В ньому необхідно буде вставити файл Buyer Seller.jar в рядок classpath та натиснути кнопку Enter, в результаті чого зазначений файл буде включено в src-каталог. Після виконання цих дій для запуску агента слід натиснути кнопку ОК. Аналогічні кроки необхідно зробити і для запуску агента Store 2 та агента Buyer.
В рамках другого способу агента можна запустити безпосередньо з системи запуску. Для того щоб це зробити, користувач повинен активізувати систему запуску в ОС Windows, для цього необхідно за допомогою командної послідовності Пуск/Программы активізувати додаток AgentBuilder Engine. Це приведе до завантаження файлів «buyer.radl», «store1.radl» та «store2.radl» в src-каталог. Після запуску агентів користувач може вибрати конкретний товар, скориставшись для цього інтерфейсом агента клієнта (Buyer Agent) та натиснути в ньому кнопку Shop.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.