лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.2. Термінологічний словник


Бізнес-додаток (Business application) — система на основі комп’ютера, яка обробляє ділову інформацію для підтримки конкретної ділової функції, такої як закупівля, управління бухгалтерським обліком або матеріально-технічним забезпеченням і т. д. Дані бізнес-додатків генеруються такими додатками і передаються в програму-транслятор для перетворення у формат ANSI X12 і навпаки.
Бізнес-процес — це сукупність однієї або більшої кількості пов’язаних між собою процедур чи операцій (функцій), які спільно дозволяють реалізувати певну бізнес-завдання або політичну мету підприємства, як правило, в межах його організаційної структури, що описує функціональні ролі і відносини.
Бізнес-функції (Business function) — цілі бізнес-процесу. Наприклад, якщо бізнес-функція — управління фінансами,
то ведення рахунків дебіторів — бізнес-процес у межах цієї функції.
Брандмауер (Firewall) — сукупність програмних і апаратних способів захисту мережі від атак ззовні. Брандмауер блокує пряму взаємодію комп’ютерів корпоративної мережі з комп’ютерами зовнішньої мережі і навпаки. Замість цього здійснюється маршрутизація всіх вхідних і вихідних потоків через проксі-сервер, що знаходиться поза мережею організації. Брандмауер також здійснює аудит мережевої активності, фіксуючи об’єм трафіка і відомості про спроби несанкціонованого доступу.
Віртуальне підприємство (ВП) — це співтовариство територіально роз’єднаних фірм чи співробітників, що обмінюються продуктами своєї праці і спілкуються винятково електронними способами при мінімальному або цілком відсутньому особистому контакті.
Допоміжні бізнес-процеси — це ті процеси, які формують інфраструктуру організації (фінанси, інформатизація, управління персоналом).
Життєвий цикл віртуальних підприємств (ЖЦ ВП) — проміжок часу від момента створення до припинення діяльності ВП (ЖЦ включає такі етапи: створення, співпраця, модифікація та припинення діяльності).
Криптографія (Cryptography) — наука про захист даних і повідомлень. Криптографічні методи застосовуються для забезпечення конфіденційності, цілісності даних, аутентифікації (сутностей і даних) та для запобігання неавторизованої модифікації інформації, яка передається.
Технології управління знаннями (KM — knowledge mana­gement) — являють собою сукупність інструментальних засобів, призначених для зберігання і добування знань.
Система управління workflow — це система, яка описує, створює й управляє потоком робіт (по суті, бізнес-процесом) за допомогою програмного забезпечення, що працює на одній або кількох машинах-workflow, які можуть інтерпретувати опис процесу, взаємодіяти з учасниками потоку робіт і за необхідністю викликати відповідні програмні додатки та інструментальні засоби.
Цифровий підпис (Digital signature) — спосіб підтвердження авторства зашифрованого повідомлення, файла або будь-якої іншої зашифрованої цифрової інформації. Скріплення цифровим підписом має на увазі перетворення інформації і деяких конфіденційних відомостей, якими володіє відправник, у мітку, що називають підписом. Цифрові підписи застосовуються в середовищах з відкритими ключами і надають функції забезпечення цілісності та запобігання неавторизованій зміні інформації, яка передається.
Цифровий сертифікат (Digital certificate) — документ, підписаний за допомогою цифрової сигнатури, який встановлює, що заданий відкритий ключ відповідає об’єкту, що має певне ім’я. У межах OBI сертифікати підписуються або виходять від довіреної третьої сторони (Certificate Authority) до покупців, серверів і авторизованих сторін, що підписали документи замовлення.
NIIIP (Національні індустріальні протоколи інформаційної інфраструктури) — національний стандарт США щодо створення віртуальних підприємств (ВП).
Workflow — автоматизація (повна або часткова) бізнес-процесу, за якої документи, інформація або завдання передаються для виконання необхідних дій від одного учасника до іншого відповідно до набору процедурних правил.
X-CITTIC (Система планування й управління для віртуальних підприємств з виробництва напівпровідників) — ESPRIT-проект, який фокусується на віртуальних підприємствах для сектору мікроелектроніки.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.