лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для демонстрації нової продукції до таблиці продукції додається поле,
яке позначатиме продукцію як «спеціальну пропозицію» і демонструє її на початковій сторінці Enterprise.
Розглянемо поточний стан таблиці продукції:
DESCRIBE products;

Field

Type

Null

Key

Default

Extra

Id

Int(11)

 

Pri

0

Auto increment

Name

Varchar(25)

 

Mul

 

 

Description

Varchar(255)

 

 

 

 

Price

float(5,2)

 

 

0.00

 

Додамо поле з іменем on_special, щоб позначити виріб як «виріб, для якого діє спеціальна пропозиція». Для цього вводимо інструкцію ALTER (ЗМІНИТИ) таким чином:
ALTER TABLE products ADD on_special tinyint DEFAULT 0 AFTER price;

Пересвідчимось у змінах:
DESCRIBE products;


Field

Type

Null

Key

Default

Extra

Id

int(11)

 

Pri

0

Auto increment

Name

Varchar(25)

 

Mul

 

 

Description

Varchar(255)

 

 

 

 

Price

float(5,2)

 

 

0.00

 

on_special

Tinyint(4)

 

 

0

 

Надалі змінимо сценарії управління продукцією для обробки нового поля on_special. Копіюємо структуру Enterprise3 у кореневий веб-каталог. Каталог shopping містить сценарії, які використовуються при відображенні каталогу продукції, виводу детальних даних про неї, кошика покупок та власне покупки. Додані: нова бібліотека, набір скриптів, пов’язаних з «шопінгом», і т.ін (див. application.php). Завантажуємо бібліотеку кошика (lib/cart.php) і ініціалізуємо його у разі потреби. Початкова сторінка тепер містить спеціальні пропозиції. В адміністративних сторінках управління тепер достатньо позначити елемент як такий, що «знаходиться в спеціальній пропозиції» (див. index.php).
Сторінка адміністрування продукції змінена для обробки поля «спеціальна пропозиція» (див. admin/products.php). Використані перемикачі типу «включено/виключено» (checkbox). При обробці HTML-форм через відмінності з іншими типами введення форм (дані типу checkbox визначені, лише тоді, коли вони «вибрані» (стоїть «галка»), і невизначені у протилежному випадку) сценарій перевіряє існування змінної форми замість перевірки значення цієї змінної.
Для контролю та аналізу замовлень введена адміністративна функція замовлення (admin/orders.php), яка дозволяє організувати показ та друк замовлень, які мали місце в системі.
Організація роботи та сервісу забезпечується такими функціями:

 • admin/users.php — дозволяє користувачеві створювати власний пароль;
 • lib/cart.php — містить оголошення класу Cart. Змінна сеансу $SESSION["cart"] є екземпляром цього класу Cart.

Додаткові функції знаходяться в файлі lib/Enterprise.php, наприклад:

 • err2() — варіант функції err(), але друкує маркер >> замість <<;
 • get_category_tree() — повертає дерево навігації за категоріями у вигляді рядка;
 • print_category_tree() — викликає get_category_tree() і друкує результат;
 • get_cart_items() — повертає обробник ($qid) запиту БД з ідентифікатором (id), назвою і ціною за одиницю продукції всіх елементів кошика покупок;
 • chop_ccnum() — повертає частини номера кредитної картки для відображення його без розкриття номера;
 • save_orderinfo() — використовується в екрані підтвердження замовлення. Функція тимчасово зберігає інформацію про замовлення клієнта (яка включає контактну інформацію та інформацію кредитної картки) в сеансі;
 • load_orderinfo() — відшукує інформацію про замовлення клієнта в сеансі (дзеркальна до save_orderinfo());
 • clear_orderinfo () — очищує інформацію про замовлення клієнта, збережену в сеансі. Викликається тільки-но інформація про замовлення успішно отримана load_orderinfo(). Разом ці три функції відповідають за проходження приватної інформації замовлення між сценаріями, які обробляють покупку і оплату;
 • templates/header.php — показує резюме кошика покупок. Дозволяє користувачеві в будь-якому місці сайта бачити резюме свого кошика покупок.

Для обробки інформації необхідні:

 • головна сторінка покупок, яка є сторінкою каталогу продукції і відображає інформацію вибраної категорії (shopping/
  index.php). Якщо категорія не визначена, показ починається з категорії верхнього рівня. При цьому на основі сценарія shopping/product_details.php завантажується детальний опис вказаної продукції, клієнт може додати цю продукцію до свого кошика покупок;
 • сценарій (shopping/cart_add.php), який додає вибраний виріб до кошика покупок і повертає клієнта на попередню сто-
  рінку;
 • перегляд кошика покупок клієнта (shopping/cart_view.php), де він може вирішити — зробити покупку, очистити кошик покупок або модифікувати кількість елементів в кошику. Якщо клієнт вирішив зробити покупку, потрібно зробити так, щоб користувач зареєструвався в системі. Сценарій shopping/
  purchase_now.php запитує клієнта про оплату (для складання рахунка) і видає вказівки та коментарі, що супроводжують покупку. Після завершення реєстрації клієнту пропонується підтвердити замовлення;
  сценарій (shopping/complete_order.php), з допомогою якого проводиться спілкування з компанією по авторизації оплати та обробка оплати клієнта.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.