лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Алгоритм оплати:

  • сценарій PHP посилає платіжну інформацію в клірингову компанію. Інформація містить ім’я клієнта, адресу, інформацію кредитної картки та суму грошей, яку треба зняти;
  • клірингова компанія перевіряє: (1) — інформація кредитної картки правильна і (2) — на рахунку клієнта є достатня кількість коштів для оплати покупки. Якщо ці дві умови виконані, то з кредитної картки знімаються кошти і результат повертається сценарію;
  • залежно від результату трансакції сценарій визначає подальші дії. Якщо трансакція успішна, виконуються необхідні дії для виконання замовлення, якщо ні, клієнтові пропонується повторно ввести інформацію для оплати.

Так авторизується оплата в реальному масштабі часу. Інший варіант — реалізація пакетної обробки. Спершу збираються всі замовлення, а обробляються пізніше. Серед компаній обробки оплати слід вибрати ту, яка найбільше відповідатиме потребам бізнесу і далі відповідно до її вимог створювати сценарії оплати. Список таких компаній можна знайти в мережі Інтернет, наприклад на пошуковику Yahoo:
http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Business_to_Business/Financial_Services/Transaction_Clearing/

Виконання замовлення:

  • склад збирає замовлену продукцію для відвантаження/ ви-
    дачі;
  • компанія-кур’єр відправляє продукцію клієнту (клієнт отримує продукцію).
Виконання замовлення залежить від виду продукції, замовлення та оплати (доставка клієнту чи клієнт забезпечує доставку).

Клієнти та замовлення повинні відслідковуватись в Enterprise. Для цього необхідні дві таблиці: таблиця замовлень — orders і таблиця order_items (елементи замовлення). Між orders і order_items існує відношення «один до множини»: замовлення може включати один або більшу кількість елементів замовлення (продукції), і елементи одного типу можуть належати одному або більшій кількості замовлень. Між замовленнями (orders) та продукцією (items) існує відношення «множина—до—множини», і оскільки відносини такого типу не описуються в реляційних БД безпосередньо, введемо «таблицю зв’язку» між замовленнями (orders) та продукцією (order_items). Ця «таблиця зв’язку» описує відношення «множина—до—одного» з таблицею замовлень (по order_id) та таблицею продукції (по product_id).
Таблиця замовлень orders призначена для зберігання інформації замовлення. Кожен запис в цій таблиці містить:

Ідентифікатор

Пояснення

id

Ідентифікатор замовлення (згенерований MySQL)

username

Ім’я користувача, клієнта, який створив замовлення

a_timestamp

Дата/час створення замовлення

a_timestamp

Дата/час авторизації оплати або невдачі оплати

status

Стан процесу авторизації

status_details

Текст, що описує стан процесу авторизації

сustinfo

Інформація про клієнта

comments

Вказівки, коментарі, що супроводжують замовлення

amount

Грошова сума, утримана з клієнта

Створюємо таблиці:
mysql -u root -р
USE Enterprise;
CREATE TABLE orders (
id int not null auto_increment,
username varchar(16) not null,
о_timestamp datetime,
а_timestamp datetime,
status tinyint,
status_details varchar(255),
custinfo text,
comments text,
amount float(5,2),
PRIMARY KEY (id),
INDEX username (username));

Таблиця order_items зберігає елементи (продукцію), які є частиною замовлення. Поля таблиці:


Ідентифікатор

Пояснення

order_id

Ідентифікатор замовлення приналежності елемента

product_id

Виріб, який був замовлене (з таблиці продукції)

Price

Ціна продукції на час закупівлі (може різнитися з поточною)

Qty

Кількість продукції

Створюємо цю таблицю:
CREATE TABLE order items (
order_id int not null,
product_id int not null,
price float(5, 2) not null,
qty int not null,
PRIMARY KEY (order id, product id));

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.