лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вивід ілюструє те, як зберігаються дані про сеанси. Важлива примітка: обробники сеансів PHP можна переписати так, щоб дані сеансів зберігались у базі даних. Коли користувач розпочинає сеанс, інформація про нього має поміщатися в цю змінну (наприклад, змінну з іменем SESSION["user"]). Доки ця змінна визначена, вважається, що користувач увійшов і зареєструвався. Коли користувач вийшов, ця змінна очищується. Наприклад, можна зберегти наступну інформацію щодо користувачів:


SESSION["user"]["username"]

SESSION["user"]["firstname"]

SESSION["user"]["lastname"]

SESSION["user"]["email"]

SESSION["user"]["privilege"]

Рівні привілеїв (privilege) надають можливість виконувати користувачам з допомогою PHP4 різні функції. Наприклад: 1 — клієнти, 2 — адміністратори. Клієнти можуть переглядати каталоги та друкувати їх тощо. Адміністратори мають право робити все, що може робити клієнт, більше того, мають можливість виконувати системні адміністративні функції (на практиці, зазвичай, розрізняють більшу кількість рівнів привілеїв).
Додамо до створеної раніше бази даних таблицю користувачів та включимо до неї необхідну інформацію про них:
mysql -u root -р


USE Enterprise;

Створимо таблицю користувачів:
CREATE TABLE users (
username char(16) not null,
password char(32) not null,
priv char(5) not null,
firstname varchar(64) not null,
lastname varchar(64) not null,
email varchar(128) not null,
phone varchar(32) not null,
address varchar(255) not null,
PRIMARY KEY (username),
UNIQUE email (email));
Для ідентифікації записів про користувачів застосуємо ім’я користувача — логін. Визначимо його як первинний ключ, адресу електронної пошти також обмежимо унікальним значенням. Додамо запис користувача root з паролем password:
INSERT INTO users VALUES (
‘root’,
‘5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99’,
‘admin’,
‘System’,
‘Administrator’,
[email protected]’,
‘555-5555’,
‘123 5 Avenue’);

Отже, побудована таблиця користувачів та один адміністративний обліковий запис. Пароль 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 є MD5-хешем слова «password».
Надалі можна зареєструватися в системі та створювати скрипти для входу і виходу з системи. Для цього використаємо каталог Enterprise2 і розмістимо його вміст у кореневий каталог веб-сервера (наприклад в D:\XAMPP\httpd\), замінивши файли, створені у попередній частині. Далі відредагуємо файл application.php, змінивши вирази $CFG->wwwroot і $CFG->dirroot таким чином, щоб вказані у них шляхи відповідали новій конфігурації сервера.
Каталог Enterprise2, включає:
images/
lib/
templates/
users/
application.php
index.php
login.php
logout.php

Каталог users містить сценарії, які забезпечують функції роботи з користувачами і дозволяють користувачам запитувати нові облікові записи, змінювати свій пароль, параметри настройки та відновлювати забуті паролі.
Файли Login.php і logout.php реалізують процеси реєстрації в системі і виходу з неї відповідно.

Надалі, у разі потреби, можна провести певні зміни сценаріїв. Наприклад, додати дві змінні конфігурування:

а) $CFG->wordlist (список слів) — вказує на текстовий файл, що міститиме список слів, які будуть використовуватись для генерації випадкових паролів;
б) $CFG->support (підтримка) — зберігатиме адресу електронної пошти служби технічної підтримки реальної системи.
Значення $ME тепер встановлюється функцією qualified_me(), замість використання $SCRIPT_NAME. Для зручності також додані нові функцій до stdlib.php:
strip_querystring() — змінює вирази, на зразок «file.php?abc=mnq» на «file.php»;
get_referer() — повертає URL сторінки, з якої відвідувач прийшов на поточну;
me() — повертає ім’я поточного сценарію;
qualified_me() — повертає ім’я поточного сценарію з передуванням http:// або https://;
match_referer() — повертає значення «Правильно» або «Неправильно» залежно від того, чи відповідає сторінка, яка посилається на поточну, тому, що бажає користувач;
redirect() — перенаправлення. Використовує МЕТА-тег для переадресації броузера клієнта до іншого URL;
read_template() — використовується для читання файла шаблону в змінну типу строки.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.