лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПЕРЕДМОВА

 

 

Дисципліна «Електронна комерція» призначена для підготовки фахівців, що навчаються за напрямом «Економіка і підприємництво». Мета дисципліни — допомогти студентам здобути теоретичні та практичні знання з виконання ділових операцій та угод з використанням електронних засобів (електронна комерція), з теорії та практики використання інформаційних технологій у бізнесі.
При вивченні дисципліни студенти набувають знань і навичок, необхідних для майбутньої роботи в умовах електронної комерції.

Автори: Береза А. М., канд. екон. наук, доцент (лабораторні роботи 1, 2, 4); Козак І. А., канд. екон. наук, доцент (лабораторні роботи 3, 5); Левченко Ф. А., канд. екон. наук, доцент; ст. викладач Трохименко В. С. (лабораторна робота 6); Гужва В. М., канд. екон. наук,
доцент (лабораторні роботи 7, 8).

 

 

 


ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


 

 

 


Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Порівняльний аналіз традиційної комерції бізнесу з електронною. Визначення електронної комерції, характеристика та аналіз. Аналiз та характеристика бізнес-операцій та операцій, в яких використовується електронна комерція. Типи електронної комерції. Категорії електронної комерції. Правові внутрішньодержавні та міжнародні акти, норми, інститути та процедури електронної комерції. Сфери розповсюдження та рівні електронної комерції. Різновидності послуг. Аналіз, роль та місце електронної комерції у сучасному бізнесі. Сфери застосування електронної комерції. Можливості електронної комерції. Нові можливості. Переваги електронної комерції.
Тема 2. ПЛАТІЖНІ ТА ФІНАНСОВІ
СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ

Пересилка комерційної інформації в Інтернет. Вимоги до платіжних систем та їх класифікація. Платіжні системи на основі кредитних карток. Учасники платіжної системи. Міжнародні і українські платіжні системи, що використовують кредитні картки. Поняття електронних грошей, мікрогроші, мікротрансакції. Схема розрахунків у платіжних системах, що використовують Smart-card. Платіжні системи на основі електронних чеків. Системи Інтернет-банкінгу та керування банківськими рахунками через Інтернет. Системи управління інвестиціями через Інтернет. Інтернет-трейдинг, його типи (робота з цінними паперами, торгів­ля валютою на ринку FOREX) та основні функціональні можливості систем. Організація електронного способу страхування в системах Інтернет-страхування.
Тема 3. БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
ПРИ ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ

Огляд систем захисту інформації в Інтернеті. Методи захисту інформації (законодавчі, адміністративні, процедурні, програмно-технічні). Категорії захисту: конфіденційність, цілісність, доступність. Типи загроз (переривання, перехоплення, модифікація, підробка). Вимоги до забезпечення режиму інформаційної безпеки та політика інформаційної безпеки. Засоби захисту інформації та вибір основних рішень по забезпеченню режиму інформаційної безпеки. Використання цифрового підпису в електронній комерції. Безпека в Інтернет. Атаки на Інтернет. Рекомендації з безпеки.
Тема 4. МАРКЕТИНГ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
Вплив Інтернет на маркетингову систему підприємства. Маркетингові дослідження на Інтернет-ринку — первинні і вторинні маркетингові дослідження. Об’єкти дослідження на Інтернет-ринку, бенч­маркінг. Поняття реклами, іміджева та стимулююча реклама. Переваги реклами в Інтернет. Форми реклами (банери, текстові блоки, розсилання, спонсорські пакети та інше). Методи реклами (реєстрація в пошукових системах, каталогах, розсилка e-mail, партнерські програми, банерна реклама, зовнішня реклама, телебачення, радіо, журнали та ін.). Інтернет-реклама як форма Інтернет-бізнесу — типові послуги електронних рекламних агентств (креатив, медіабаїнг, медіапланування, PR-супровід та ін.). Принципи маркетингу в Інтернет. Індивідуальний та масовий маркетинг.
Тема 5. ЕЛЕКТРОННИЙ РИНОК НА БАЗІ ІНТЕРНЕТ
Електронний ринок — поняття та основні принципи функціонування. Сектори ринку електронної комерції (роздрібний ринок, сектор торгівлі між підприємствами, електронний фінансовий ринок). Інтернет-магазини — необхідні умови ефективного функ­ціонування. Посередництво — нові ролі у збуті та товарній політиці. Ціноутворення, ланцюги додавання вартості. Internet та еволюція методів маркетингу. Нові технології електронної торгівлі та розвиток ринків. Доступність послуг та прозорість електронних ринків. Концепція: перехід від паперових форм інформації до електронних.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.