лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

б) продукція (products):

  • таблиця (довідник) міститиме інформацію про продукцію, назву, опис, ціну і т.д.

Індекс

Ім’я поля

Тип

Опис

PK

Id

Int auto increment

Внутрішній ідентифікатор (ID) для продукції

IDX

Name

Varchar (25)

Назва (ім’я) продукції

Х

Description

Varchar (255)

Опис продукції

Х

Price

float (5,2)

Ціна продукції

 

в) продукція-категорії (рroducts_categories):
  • у таблиці зберігатимуться пари — ID продукції та ID категорії, які співвідносяться.

Індекс

Ім’я поля

Тип

Опис

PK

Product_id

Int

Внутрішній ідентифікатор (ID) продукції

PK

Category_id

Int

Внутрішній ідентифікатор (ID) продукції

Створюємо таблиці (в сеансі FAR):
/* створити таблицю категорій */
CREATE TABLE categories (
id int auto_increment not null,
parent_id int not null,
name varchar(25) not null,
description varchar(255) not null,
PRIMARY KEY (id),
INDEX parent_id (parent_id),
INDEX name (name));
/* створити таблицю продукції */
CREATE TABLE products (
id int auto_increment not null,
name varchar(25) not null,
description varchar(255) not null,
price float(5,2) not null,
PRIMARY KEY (id),
INDEX name (name));

/* створити таблицю продукція_категорії*/
CREATE TABLE
products_categories (
product_id int not null,
category_id int not null,
PRIMARY KEY (product_id, сategory_id));
Перегляд списку створених таблиць:
SHOW TABLES;


Tables in Products

Categories
Products_categories
Products

Перегляд таблиць:
DESCRIBE categories;


Field

Type

Null

Key

Default

Extra

id
parent_id
name
description

int(11)
int(11)
varchar(25)
varchar(255)

 

PRI
MUL
MUL

0
0

аuto_increment

DESCRIBE products;


Field

Type

Null

Key

Default

Extra

id
name
description
price

int(11)
varchar(25)
varchar(255)
float(5,2)

 

PRI
MUL

0

 

0.00

аuto_increment

DESCRIBE products_categories;

Field

Type

Null

Key

Default

Extra

product_id
category_id

int(11)
int(11)

 

PRI
PRI

0
0

 

Початкове завантаження таблиць даними (сеанс FAR).

Введемо в створені таблиці деякі дані:
INSERT INTO categories (id, parent_id, name, description)
VALUES (0, 0, ‘Top’, ‘ Це категорія верхнього рівня.’);

Перевіряємо результат, виконавши запит SELECT (ВИБІР):

SELECT * FROM categories; /* ВИБРАТИ * З categories; */
UPDATE categories SET id = 0 WHERE id = 1;
Тепер створюємо ще кілька категорій:
INSERT INTO categories (name, description)
VALUES (‘Computers’, ‘Все, з чого можна скласти ПЕОМ’);
INSERT INTO categories (name, description)
VALUES (‘Multimedia’, ‘Відеопроектори та аудіосистеми’);

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.