лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2. Створення каталогу продукції


Після створення облікового запису користувача спершу створюємо таблиці каталогу продукції (рис. 6.1), а пізніше засоби управління каталогом БД. Побудуємо ієрархічну (деревовидну) структуру категорій продукції. Існує одна коренева (root) категорія, названа Top (Вершина), під якою розміщуються всі інші категорії. Для полегшення пошуку клієнтом продукції потрібно мати можливість співвідносити (розміщувати) її з однією або кіль­кома категоріями.
Для цього необхідно враховувати:

  • категорія може містити 0 або більше (0¦M) видів продукції;
  • продукція належить одній або більшій кількості (1¦M) категорій;
  • категорія містить одну або більшу кількість (1¦M) (під) категорій;
  • категорія належить одній і лише одній (1¦1) (над)категорії.

У термінах відношень об’єктів БД маємо:

  • об’єкт категорій має відношення «один до множини» на себе;
  • об’єкт продукції має відношення «множина до множини» з об’єктом категорій.


Рис. 6.1. Дерево категорій продукції
Виходячи з визначених відношень, будуть потрібні три таблиці для управління каталогом продукції:
а) категорії (categories):
Таблиця містить назви категорій і вказує, де вони знаходяться у каталозі (PK — Primary Key (первинний ключ), IDX — індексоване поле). Значення ID будуть використовуватися тільки внутрішньо і для генерації їх будемо використовувати «автономер» MySQL, що й буде первинним ключем цієї таблиці. Поля parent_id та name індексуються для потреб пошуку в цих полях:


Індекс

Ім’я поля

Тип

Опис

PK

Id

Int auto increment

Внутрішній ідентифікатор (ID) категорії

IDX

Parent_id

Int

Ідентифікатор (ID) батьківської категорії

IDX

name

Varchar (25)

Назва (ім’я) категорії

 

description

Varchar (255)

Опис категорії

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.