лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Лабораторна робота № 6
СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНУ
НА ОСНОВІ СТАНДАРТНИХ ЗАСОБІВ
РОЗРОБКИ ІНТЕРНЕТ-СИСТЕМ


Мета роботи — отримати практичні навички створення електронних магазинів.
Розробка програмного забезпечення Web-сайту та Web-магазину базуватиметься на використанні HTTP-сервера Apache, СУБД MySQL, процесора PHP зі скомпільованою підтримкою MySQL, об’єднаних у комплексі XAMPP, доступному за адресою: http://www.apachefriends.org, і заздалегідь розроблених бібліотек та функціональних сценаріїв. Для використання вказаного програмного забезпечення (ПЗ) необхідно провести завантаження та встановлення XAMPP за посиланням:

ftp://10.1.1.66/commerce/ApacheMysqlPerlPhp/xampp-win32-1.3.zip — у локальній мережі Київського національного економіч­ного університету або
http://prdownloads.sourceforge.net/xampp/xampp-win32-1.4.2.zip?download — у мережі Інтернет, вибравши один із дзеркальних серверів завантаження.
Отриманий в результаті завантаження архів рекомендуємо розгорнути у каталог, створений у корені дерева каталогів робочого або системного логічних дисків (наприклад, d:\XAMPP). Далі потрібно виконати процедуру ініціалізації ПЗ — d:\XAMPP\ SETUP_XAMPP.BAT та у відповідь на запит типу конфігурації ввести цифру 1. По завершенні процедури ініціалізації послідовно виконати процедури:
d:\XAMPP\APACHE_START.BAT (процедура запуску сервера APACHE);
d:\XAMPP\MYSQL_START.BAT (процедура запуску сервера MYSQL);
Для завершення роботи в першу чергу виконують процедуру:
d:\XAMPP\MYSQL_STOP.BAT (процедура зупинки сервера MYSQL),
а потім закрити сеанс DOS, який відповідає запущеному серверові APACHE. Рекомендуємо вказані процедури виконувати в окремих сеансах DOS. Зауважимо, що сконфігурований таким чином сервер APACHE працюватиме локально, тобто буде здатен обробляти лише запити виду:
http://localhost/ або
http://127.0.0.1/.
Web-сайт та Web-магазин повинні забезпечувати функції, що витікають з моделі B2B, поданої вище. Програмування в PHP та уміння створювати SQL-запити детально розглядаються на сайтах: www.php.net, www.mysql.com, maths.pomorsu.ru/library/php/
phpmanual/, understandsql.narod.ru/php/01.html#k, www.webnetz.u9.ru/
?index=no&id=php/index.
Порядок виконання роботи
Для розробки Web-сайту та Web-магазину необхідно створити:

  • БД підприємства в MySQL;
  • каталоги продукції;
  • PHP-скрипти, для управління каталогом продукції;
  • кошик покупця;
  • рахунки покупців;
  • систему пошуку продукції;
  • систему виписки рахунків;
  • журнал рахунків;
  • рекламу та характеристику продукції.

1. Створення бази даних


Створимо БД «Product» та обліковий запис користувача, якого назвемо admin з паролем password, визначимо права та привілеї, які він матиме в БД Produkt, та зробимо Produсt поточною БД наступною послідовністю команд, використовуючи дані, наведені у прикладах з попереднього параграфа. Наступні дії рекомендуємо виконувати за допомогою командної оболонки FAR. В сеансі FAR відкриємо каталог d:\xampp\mysql\bin та виконаємо команди:
mysql -u root -р
CREATE DATABASE Product;
GRANT select, insert, update, delete ON Produkt.* TO [email protected] IDENTIFIED BY ‘password’;
USE Produkt;
Надалі сеанси FAR та консоль MySQL залишимо відкритими.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.