лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

Передмова

  1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

    1. Методичні поради до вивчення теми
    2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Лабораторна робота № 1. Опис електронного магазину
Лабораторна робота № 2. Робота з демонстраційною версією електронного магазину 

    1. Завдання для перевірки знань

Тема 2. ПЛАТІЖНІ ТА ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ
2.1. Методичні поради до вивчення теми
2.2. Термінологічний словник
2.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 3. Використання платіжних систем для розрахунків через Інтернет
2.4. Завдання для перевірки знань
Тема 3. БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
3.1. Методичні поради до вивчення теми
3.2. Термінологічний словник
3.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
3.4. Завдання для перевірки знань
Тема 4. МАРКЕТИНГ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
4.1. Методичні поради до вивчення теми
4.2. Термінологічний словник
4.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 4. Пошук товарів в електронних магазинах
4.4. Завдання для перевірки знань
Тема 5. ЕЛЕКТРОННИЙ РИНОК НА БАЗІ Iнтернет
5.1. Методичні поради до вивчення теми
5.2. Термінологічний словник
5.3. Завдання для перевірки знань
Тема 6. ЕЛЕКТРОННА ПІДТРИМКА СПОЖИВАЧІВ
6.1. Методичні поради до вивчення теми
6.2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 5. Створення електронного магазинуза допомогою спеціалізованого програмного забезпечення
Лабораторна робота № 6. Створення електронного магазину на основі стандартних засобів розробки інтернет-систем
Тема 7. ВІРТУАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Методичні поради до вивчення теми
7.2. Термінологічний словник
7.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 7. Створення віртуального торговель­ного підприємства (електронної агенції з купівлі-продажу) за допомогою інструментального засобу AgentBuilder
7.4. Завдання для перевірки знань
Тема 8. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
8.1. Методичні поради до вивчення теми
8.2. Термінологічний словник
8.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота №8. Оптимізація пошуку в системах електронної комерції з використанням програмних агентів
8.4. Завдання для перевірки знань

  1. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПОТОЧНОМУ І ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ

3.1. Поточний контроль
3.2. Підсумковий контроль
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.